AJ34350 Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SDzk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
The prerequisites are: 1) the successful completion of all mandatory courses 2) the successful completion of the required number of elective courses 3) the required number of credits for the whole program (240).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The doctoral exam tests both the theoretical awareness of the students and their knowledge of the literature in question.
Výstupy z učení
The successful students will demonstrate their theoretical awareness and their knowledge of the literature in question.
Osnova
  • Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi tematickými okruhy. Po dohodě se školitelem a předsedou komise si kandidát nastuduje:
  • a. prameny k jednomu tématu ze specifikované tradiční oblasti (písemnictví, kritika, období, směry, žánry)
  • b. prameny k jednomu tématu z problematiky základních metodologických přístupů (etnických, genderových, queer, postkoloniálních, regionalistických aj.)
  • c. prameny k jednomu tématu ze zvoleného hlavního kulturního okruhu (britské a irské literatury a kultury, severoamerické literatury a kultury, australské a novozélandské literatury a kultury, literatury a kultury další anglofonní země).
  • Smyslem SZZ je především ověření, že uchazeči mají náležité znalosti o oboru v jeho celkové šíři a jsou dostatečně teoreticky disponováni.
  • Členové komise ověřují schopnost kritické reflexe a aplikace nabytých vědomostí a odborných přístupů, jak vzhledem k problematice vlastního výzkumu, tak i v širších kulturních souvislostech.
Literatura
  • Due to the specific nature of the subject no mandatory reading is required.
Výukové metody
Oral exam. Opening statement by the student, followed by a discussion of the student and the committee members in each question.
Metody hodnocení
The committee decides on the student's passing or failing in a secret vote. The grade is subsequently agreed upon in a debate of the committee.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AJ34350