BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 G25
Předpoklady
Zároveň navštěvovat kurz litevštiny BA103L.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V kurzu intensivního cvičení se prohlubují a intensivně procvičují znalosti, získané při výkladu systému jazyka a na seminářích praktické litevštiny (BA103L). Zaměření je především na komunikační kompetenci (rozšiřování slovní zásoby) a automatizaci gramatických souvislostí (soustavné procvičování skloňovacích, časovacích aj., vzorů s cílem naprosté automatizace jejich použití v mluveném projevu).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
komunikovat na základní témata;
skloňovat jména a časovat slovesa;
orientovat se v probrané slovní zásobě.
Osnova
  • Seznamování.
  • Automatizace užívání nominálních syntagmat.
  • Automatizace užívání slovesných syntagmat.
Literatura
  • Lithuanian for beginners (Souběž.) : Po truputi : mokinio knyga : lietuviu kalba pradedantiesiems. info
  • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. 2 zvukové. ISBN 9955512199. info
  • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
Procvičování, práce ve dvojicích, samostatná práce.
Metody hodnocení
Práce v hodinách a písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/BA105L