BA201L Litevština. Jazykový kurs A3: výklad systému

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křivánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA102L Litevský kurs A2: teorie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Strukturnělingvistický výklad soustavy litevského jazyka. Celý výklad je rozložen do 2 semestrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat základní fonologický materiál litevštiny;
vysvětlit základní morfonologické změny litevského slova;
charakterizovat základní gramatické kategorie litevského substantiva, adjektiva a verba.
Osnova
 • Pojem jazykového systému.
 • Fonologický materiál litevského jazyka.
 • Fonologický a morfonologický systém litevštiny.
 • Základní gramatické kategorie litevského substantiva, adjektiva a verba.
 • Paradigmata litevské deklinace a konjugace.
 • Slovesná kmenotvorba.
Literatura
 • A grammar of modern Lithuanian : Dabartines lietuviu kalbos gramatika. info
 • Další materiály poskytne vyučující
 • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
 • MATHIASSEN, Terje. A short grammar of lithuanian. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 256 s. ISBN 0-89357-267-5. info
 • AMBRAZAS, Vytautas. Grammar of modern Lithuanian. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. 742 s. ISBN 5-420-01007-0. info
Výukové metody
Teoretický výklad.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Kontakt: Mgr. Eva Křivánková Ústav jazykovědy FF MU e-mail: ave.krivankova@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisován jednorázově pouze pro účely dostudování dle staré akreditace.
Výuka probíhá každý týden.
Vypisován jednorázově pouze pro účely dostudování dle staré akreditace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA201L