BA_E6 Estonština 6

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_E5 Estonština 5
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA_E5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto krzu student ovládá estonskou gramatiku včetně méně používaných jevů, dokáže rozeznávat stylové varianty. Je schopen užívat probranou slovní zásobu v ústním i písemném projevu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto krzu student ovládá estonskou gramatiku včetně méně používaných jevů, dokáže rozeznávat stylové varianty. Je schopen užívat probranou slovní zásobu v ústním i písemném projevu.
Osnova
 • procvičování gramatiky a slovní zásoby
 • konverzace
 • četba a interpretace textů
 • poslech
 • písemné práce
Literatura
  neurčeno
 • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
 • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
 • Kitsnik, Mare – Kingisepp, Leelo 2006: Najlaga pooleks. Tallinn.
 • Tomingas, Silva 2009: Saame tuttavaks. Tallinna: TEA Kirjastus.
Výukové metody
cvičení (4 hodiny týdně), domácí příprava, psané úkoly
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Estonština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.