BA_F_syst1 Finština: výklad systému I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty, kteří mají za sebou rok studia finštiny (absolventy kurzů BA_F1 a BA_F2).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu jsou představena finská fonologie a morfologie. Cílem je naučit studenty používat jazykovědné termíny a metody pro popis studovaného jazyka a ukázat jim různé jazykovědné přístupy k finské morfologii.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student zná základní fonologické a morfologické termíny a umí je použít pro popis finské fonologie a morfologie. Umí popsat základní rysy fonologického inventáře finštiny, má dobrý přehled o typech morfofonologických alternací ve finštině, dokáže charakterizovat morfematickou stavbu slov. Student by si také měl být vědom různých přístupů k popisu finské morfologie a rozumět jejich vzájemným odlišnostem. Student je schopen využít těchto znalostí při praktickém studiu jazyka.
Osnova
 • fonologický inventář finštiny
 • fonotaktická omezení, vokalická harmonie
 • morfofonologické alternace
 • způsoby popisu morfologie
 • morfotaktika
 • gramatické kategorie a jejich kombinace
 • morfologická cvičení
Literatura
 • Hakulinen, Auli et al.: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS, 2004.
 • Laaksonen, K. - Lieko, A.: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Loimaa 1988.
 • KARLSSON, Fred. Finnish : an essential grammar. 3rd edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xiv, 328. ISBN 9781138821576. info
 • KOIVISTO, Vesa. Suomen sanojen rakenne. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. 387 stran. ISBN 9789522224156. info
 • KARLSSON, Fred. Suomen peruskielioppi. 3. painos. Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. 249 s. ISBN 9517172737. info
 • KARLSSON, Fred. Finnische Grammatik. Translated by Karl-Heinz Rabe. 2. Aufl. Hamburg: Helmut Buske, 1995. 276 s. ISBN 3875480775. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.