BA_F_syst2 Finština: výklad systému II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_F_syst1 Finština: výklaad systému I
Absolvování kurzu BA_F_syst1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na základy finské syntaxe, studenti se v něm učí rozebírat finské věty, rozlišovat větné členy a určovat typy vět/konstrukcí. Tyto znalosti by jim také měly pomoct při praktickém studiu jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen analyzovat finské věty, určit větné členy, zná distribuci pádových forem v jednotlivých syntaktických rolích a umí rozlišovat různé větné konstrukce podle formy i funkce. Tyto znalosti umí také využít prakticky zejména při čtení nebo psaní textu.
Osnova
 • jmenné a slovesné kategorie a jejich využití v syntaxi (možnosti určování slovních druhů)
 • základní pojmy finské syntaxe, druhy predikátu
 • rozlišování nominálních větných členů (subjekt ve finštině, objektové pády, finský predikativ, druhy adverbiale)
 • základní typy vět (tranzitivní, intranzitivní, predikativní)
 • specifické větné typy/konstrukce
 • infinitvní a participiální konstrukce
 • syntaktická cvičení
Literatura
 • Karlsson, Fred: Suomen peruskielioppi. SKS, Jyväskylä 2006.
 • White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn lectura, Helsinki 2001.
 • Karlsson, Fred: Finnische Grammatik. Hamburg: 1995.
 • Iso suomen kielioppi. Edited by Auli Hakulinen - Maria Vilkuna. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. 1698 s. ISBN 9517465572. info
 • Finnishan essential grammar. Edited by Fred Karlsson - Andrew Chesterman. New ed. New York: Routledge, 1999. x, 268 p. ISBN 0415207053. info
 • VILKUNA, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Edita, 1996. 348 s. ISBN 9513720217. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.