BA_MgF3 Finský seminář překladu a redakčních prací

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Markéta Hejkalová (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 G11
Předpoklady
Předmět je určen studentům magisterského stupně finštiny a předpokládá znalost jazyka na bakalářské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabídne posluchačům v teoretické i praktické rovině různé možné přístupy k překládání beletrie, zejména k překladu obtížnějších částí textu: názvů, kulturních reálií, slangu atd. Kromě toho je uvede i do nakladatelského světa, ukáže jim, jak získat souhlas autora s překladem, autorská práva, jak vyhledat vhodného českého nakladatele, ukáže možné přístupy k redigování textu atd.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student znát některé překladové postupy týkající se především prózy, uvědomit si relevantní rozdíly mezi finštinou a češtinou a vyvarovat se běžných překladových chyb typických pro překlad mezi finštinou a češtinou. Výstupem semináře by měl být překlad uceleného finského literárního textu - úryvku z románu, povídky, eseje. V ideálním případě bude překlad také publikován.
Osnova
  • Seminář se koná jednou za dva týdny ve čtyřhodinových blocích, každý blok kombinuje teoretickou a praktickou část, velká pozornost se bude věnovat i otázkám a námětům posluchačů. V teoretické části se začíná základními radami pro začínající překladatele a pak se postupuje dál k dílčím momentům, např. k překladu reálií, mapování nakladatelské scény ve Finsku a v České republice aj. Praktická část je věnována překladům konkrétních beletristických textů.
Literatura
  • Český překlad II (1945-2004) : sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 394 s. ISBN 8073081016. info
  • Český překlad 1945-2003 : sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003. Edited by Milan Hrala. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 175 s. ISBN 8073080834. info
Výukové metody
Seminář probíhá formou dílny, kdy studenti překládají (ať už doma, nebo přímo na místě) a vyučující jejich překlady komentuje a koriguje. Seminář vychází z toho, že málokdy existuje jediné správné překladatelské řešení, motivuje studenty k hledání různých řešení a analýze jejich kladů a záporů. Zároveň chce ale ukázat, že existují i špatná řešení, vyslovené překladatelské chyby, jichž je třeba se vyvarovat.
Metody hodnocení
Seminář je zakončen písemnou zkouškou, překladem textu zhruba v rozsahu 3600 znaků včetně mezer (2 tzv. normostrany). Zkouška může probíhat na místě nebo distnančí formou - nezáleží, zda a jak často studenti hledají ve slovníku, to je součást překladatelské práce, nýbrž na tom, jak si poradí s překladem celého textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_MgF3