BA_SZk_Bc Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Uzavřít bakalářské studium, tj. splnit všechny povinnosti předepsané studijním plánem tohoto programu. Potvrzení o tom vydává studijní oddělení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná zkouška, zákonem předepsaná podmínka pro získání bakalářského titulu.
Výstupy z učení
Po úspěšném složení této zkoušky získá student titul bakaláře v studijním programu Baltistika.
Osnova
 • BALTISTIKA: STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
 • Rozsah státní závěrečné zkoušky baltistiky se liší dle toho, který plán tohoto programu student studuje: pro studenty jednooborového studia (s jakoukoliv jazykovou specializací) a pro studenty sdruženého studia s baltistikou jako HLAVNÍM programem platí níže uvedené požadavky uvedené pod bodem A.
 • Pro studenty sdruženého studia s baltistikou jako VEDLEJŠÍM programem platí níže uvedené požadavky uvedené pod bodem B.
 • A:
 • JEDNOOBOROVÉ studium a
 • SDRUŽENÉ studium s baltistikou jako HLAVNÍM programem
 • 1. Obhajoba diplomové práce. 2. Oborová zkouška: a) Zkouška z jazyka (litevštiny nebo finštiny): I. Student dostane čtyři dny před datem konání zkoušky litevský/finský text a 5 otázek k němu v litevštině/finštině. Doma text přeloží a písemně vypracuje odpovědi na otázky v litevštině/finštině. Překlad a odpovědi odevzdá komisi den před zkouškou. Komise posoudí překlad a odpovědi, na zkoušce prodiskutuje se studentem jejich případné nedostatky a naváže volnou diskuzí nad obsahem textu (vše litevštině/finštině). II. Student losuje jedno z konversačních témat (seznam viz níže) a po krátké přípravě konverzuje na dané téma s komisí v litevštině/finštině. b) Zkouška z dějin kultury a literatury. Student losuje dvě otázky z níže uvedeného seznamu a po přípravě diskutuje nad každou z nich s komisí v češtině.
 • ----------------------------------------------
 • Seznam konverzačních témat: 1. Trávení volného času, oblíbené sporty ve Finsku/Litvě, koníčky
 • 2. Lidské vlastnosti (vyprávění o povahových charakteristikách konkrétního člověka, jeho vzhledu, jeho zvycích)
 • 3. Počasí a podnebí ve Finsku/Litvě a s ním spojená specifika způsobu života
 • 4. Příroda ve Finsku/Litvě, obvyklé druhy rostlin a zvířat, ochrana přírody
 • 5. Svátky a zvyklosti ve Finsku/Litvě
 • 6. Historické milníky finských/litevských dějin (kam Finsko/Litva kdy patřilo, kdy vznikly samostatné státy, důležité politické a kulturní události v jejich dějinách)
 • 7. Školy a vzdělávací systém ve Finsku/Litvě: největší univerzity, osobní zkušenosti se studiem v Litvě / ve Finsku
 • 8. Státoprávní uspořádání a politika ve Finsku/Litvě
 • 9. Vyprávění o významné osobnosti kulturních dějin nezávislého Finska / nezávislé Litvy (dle vlastního výběru)
 • 10. Vyprávění o oblíbeném finském/litevském románu současného autora
 • Seznam otázek k dějinám kultury a literatury:
 • Pro každou otázku se předpokládá znalost politických souvislostí daného období.
 • 1) Předkřesťanská kultura baltských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny.
 • 2) Předkřesťanská kultura baltofinských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny.
 • 3) Jazyková a náboženská situace Litevského velkoknížectví a Malé Litvy v 16. – 18. století.
 • 4) Jazyková a náboženská situace Finska v 16. – 18. století.
 • 5) Jazyková a náboženská situace Livonska a nástupnických států v 16. – 18. století.
 • 6) Písemnictví a knihtisk na Litvě, v Polsku a v Prusku od středověku po 18. století.
 • 7) Písemnictví a knihtisk ve Finsku od středověku po 18. století.
 • 8) Písemnictví a knihtisk v Livonsku a nástupnických státech od středověku po 18. století.
 • 9) Dějiny vzdělání na Litvě a v Prusku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra
 • 10) Dějiny vzdělání ve Finsku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra
 • 11) Texty a osobnosti finského národního obrození.
 • 12) Texty a osobnosti litevského národního obrození.
 • 13) Texty a osobnosti estonského národního obrození.
 • 14) Texty a osobnosti lotyšského národního obrození.
 • B
 • STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA pro studenty sdruženého studia s baltistikou jako VEDLEJŠÍM oborem
 • Tato zkouška má následující části:
 • 1. Zkouška z jazyka (litevštiny nebo finštiny):
 • a) Student dostane čtyři dny před datem konání zkoušky litevský/finský text a 5 otázek k němu v litevštině/finštině. Doma text přeloží a písemně vypracuje odpovědi na otázky v litevštině/finštině. Překlad a odpovědi odevzdá komisi den před zkouškou. Komise posoudí překlad a odpovědi, na zkoušce prodiskutuje se studentem jejich případné nedostatky a naváže volnou diskuzí nad obsahem textu (vše v litevštině/finštině).
 • b) Student losuje jedno z konversačních témat (seznam viz níže) a po krátké přípravě konverzuje na dané téma s komisí v litevštině/finštině.
 • 2. Zkouška z dějin kultury a literatury.
 • Student losuje jednu otázku z níže uvedeného seznamu a po přípravě diskutuje nad každou z nich s komisí v češtině.
 • ----------------------------------------------
 • Seznam konverzačních témat (viz víše bod 1b):
 • 1. Trávení volného času, oblíbené sporty ve Finsku/Litvě, koníčky.
 • 2. Lidské vlastnosti (vyprávění o povahových charakteristikách konkrétního člověka, jeho vzhledu, jeho zvycích).
 • 3. Počasí a podnebí ve Finsku/Litvě a s ním spojená specifika způsobu života.
 • 4. Příroda ve Finsku/Litvě, obvyklé druhy rostlin a zvířat, ochrana přírody.
 • 5. Svátky a zvyklosti ve Finsku/Litvě.
 • 6. Historické milníky finských/litevských dějin (kam Finsko/Litva kdy patřilo, kdy vznikly samostatné státy, důležité politické a kulturní události v jejich dějinách).
 • 7. Školy a vzdělávací systém ve Finsku/Litvě: největší univerzity, osobní zkušenosti se studiem v Litvě / ve Finsku.
 • 8. Státoprávní uspořádání a politika ve Finsku/Litvě.
 • 9. Vyprávění o významné osobnosti kulturních dějin nezávislého Finska / nezávislé Litvy (dle vlastního výběru).
 • 10. Vyprávění o oblíbeném finském/litevském románu současného autora.
 • Seznam otázek k dějinám kultury a literatury (viz víše, bod 2):
 • Pro každou otázku se předpokládá znalost politických souvislostí daného období.
 • 1) Předkřesťanská kultura baltských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny.
 • 2) Předkřesťanská kultura baltofinských kmenů: hlavní žánry, náboženské představy, míra zachování těchto kulturních forem, hlavní prameny.
 • 3) Jazyková a náboženská situace Litevského velkoknížectví a Malé Litvy v 16. – 18. století.
 • 4) Jazyková a náboženská situace Finska v 16. – 18. století.
 • 5) Písemnictví a knihtisk na Litvě a v Prusku od středověku po 18. století.
 • 6) Písemnictví a knihtisk ve Finsku od středověku po 18. století.
 • 7) Dějiny vzdělání na Litvě a v Prusku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra.
 • 8) Dějiny vzdělání ve Finsku od středověku po 19. století: kláštery, školy, univerzity, jiná intelektuální centra.
 • 9) Texty a osobnosti finského národního obrození.
 • 10) Texty a osobnosti litevského národního obrození.
Literatura
 • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Výukové metody
Státní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška předepsaná zákonem a studijním řádem university.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_SZk_Bc