CJBB110 Pragmatika II

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející), prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 10:50–12:25 M01
Předpoklady
CJBB66 Pragmatika Pt. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kursu se probírá pozice pragmatiky jako lingvistické disciplíny ve vztahu k sémantice a ke gramatice. Dále se podává výklad o deixi (časoprostorové, personální a sociální) a referenci, referenci jakožto jednání, o informační struktuře textu. Dalším okruhem jsou řečové akty , na ně navazuje výklad o implikaturách, teorii relevance, zdvořilosti a ironii. Následuje výklad o konverzační analýze a analýze diskursu.
Osnova
  • 1. Lingvistická pragmatika Pragmatika a sémantika Pragmatika a gramatika 2. Deixe a reference Typy deixe Deiktický systém v jazyce Referenčnost vs. atributivnost Reference anaforická Reference jako jednání 3. Informační struktura textu Předmět řeči Izotopické vztahy v textu 4. Implikatury Konverzační maximy Konvenční implikatura Relevance Zdvořilost, ironie 5. Řečové akty Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce Austin, Searle, jejich kritici a pokračovatelé Řečové akty v češtině Ilokuční slovesa 6. Konverzační analýza Geisova dynamická teorie řečových aktů Konverzační analýza a analýza diskursu
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícímí. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the tutors.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je úspěšné zpracování stručného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kontaktně se vždy realizují dvě hodiny výuky, další výuka (2s) probíhá elektronicky (bezkontaktně).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/CJBB110