CLDS_a12 Pramenné studium, výzkum IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS_a09 Pramenné studium, výzkum I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si je možné zapsat po absolvování předmětu CLDS_a9 Pramenné studium, výzkum I
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda, kultivování teoretických i praktických dovedností v rámci odborné komunikace, a to na základě práce s pramenným materiálem včetně jeho heuristiky (orientace v archivních položkách apod.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zvládnout heuristickou práci v archivech, knihovnách a dalších paměťových institucích;
samostatně selektovat relevantní materiál;
posoudit samostatně hodnotu získaných dat pro vlastní výzkum;
využít získaná data pro cíle vlastního disertačního projektu. The course outputs are: - independent choice of topic; - acquiring heuristic skills; - their practical application (for ex. in writing and publishing an academic article).
Osnova
  • Konkrétní náplň předmětu souvisí s připravovanou disertací doktoranda.
Literatura
    povinná literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a odborného zájmu doktoranda.
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem.
Výukové metody
Výklad, nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.