CLDS_a25 Literatura a kultura ve slovanském areálu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s koncepty evropského slovanského areálu a komparatistiky; s vybranými texty evropského areálu (např. z pozice tematologie) v komparatistickém kontextu za použítí informací o textech evropského areálu z pozice literární historie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat koncepty evropského slovanského areálu a komparatistiky v praxi (např. na konkrétní umělecký text);
- použít informace o textech evropského areálu a konceptech při napsání výstupního eseje;
- v eseji interpretovat vybrané texty evropského areálu (např. z pozice tematologie) v komparatistickém kontextu;
- interpretovat jeden z teoretických konceptů (v komparaci či aplikování).
Osnova
 • 1. Úvod. Koncepty areálových studií ve vztahu ke slovanskému kontextu (mj. koncept „Mitteleuropa“ a R. Wellek). Historický exkurz. Vývoj komparatistiky a její přínos.
 • 2. Aplikování teoretických konceptů na západoslovanské literatury, zejména komparace základních vývojových tendencí polské, české a slovenské literatury a kultury. Odborný exkurz: Karel Krejčí, Dionýz Ďurišin, Krystyna Kardyni-Pelikánová.
 • 3. Umělecký a kulturní exkurz do vazeb česko-polských: Bartoloměj Paprocký a česká literatura, Jan Kochanowski a Jan Amos Komenský (koncept teorií překladatelství), intimní lyrika Anny Stanislawské (koncepty genderových teorií).
 • 4. Aplikování teoretických konceptů na východoslovanské literatury, zejména komparace základních vývojových tendencí ruské a ukrajinské kultury. Odborný exkurz: A. A. Čaadajev et al. Koncept Dějin ruské klasické literatury (před 1977).
 • 5. Umělecký a kulturní exkurz: L. N. Tolstoj, jeho umělecký mikropsychologismus a filozofické traktáty. Satira Ilfa a Petrova a koncept Jaroslava Haška.
 • 6. Folklorní inspirace N. V. Gogola a T. Ševčenka.
 • 7. Umělecký diskurz běloruského spisovatele V. Bykava; potažmo koncepty tzv. tří vln zobrazení 2. světové války (zejména Volba Jurije Bondareva, Adelheid Vladimíra Körnera, Želary Květy Legátové).
 • 8. Aplikování teoretických konceptů na jihoslovanské literatury a jejich komparace. Odborný diskurz: Ivan Dorovský. Koncept literárních dějin Velička Todorova.
 • 9. Umělecký a kulturní exkurz do bulharské literatury: zejména Dora Gabeová a Vítězslav Nezval; Pejo Javorov jako fenomén bulharské literatury (jako příklad tzv. dohánění vývoje evropské literatury: paralely: novoromantismus, symbolismus, čeští anarchističtí buřiči). Aplikování modelu tzv. pulsační teorie.
 • 10. Umělecký a kulturní exkurz literatury areálu bývalé Jugoslávie. Ivo Andriić (nositel Nobelovy ceny za literaturu) jako fenomén „modernosti“. Exkurz konceptů čtenářské recepce a tzv. modernosti literárního díla.
 • 11. Shrnutí: další příklady vzájemného ovlivňování v kontextu slovanského areálu s doplněním komparace na časové ose.
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Pozice slavistiky v současném světě a stav české slavistiky dnes. In Proudy. 2016. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. URL info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Problém spojitosti a rozpojenosti slovanských literatur. In Gunišová, Eliška; Šaur, Josef. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-26, 20 s. ISBN 978-80-210-8795-8. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. Edited by Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka. 2. vyd., v Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. 474 s. ISBN 9788026302230. info
  neurčeno
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovanské meziliterární shody a rozdíly. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2004.
 • POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. René Wellek a meziválečné Československo : (ke kořenům strukturální estetiky). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 211 s. ISBN 8021014334. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí písemná práce.
Metody hodnocení
Písemný esej.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.