CLDS_a26 Metody, analýzy a interpretace

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář představí a kriticky zhodnotí klíčové interpretační přístupy k textu, a to v souvislosti s hlavními literárněteoretickými směry 20. století a současnosti. U jednotlivých metod budou reflektována jejich paradigmatická východiska, stejně tak bude prověřován jejich analytický potenciál při interpretaci konkrétních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře budou studenti schopni:
- orientovat se v různých interpretačních metodách a analytických přístupech k textu;
- kriticky zhodnotit jednotlivé interpretační strategie;
- aplikovat nabyté teoretické znalosti při analýze konkrétních literárních textů;
- reflektovat sémantické a pragmatické aspekty literární komunikace.
Osnova
 • - Obecné problémy interpretace literárního textu I, II
 • - Interpretace a sémantika
 • - Písmo a literatura jako technologie a médium
 • - Maurice Blanchot a otázka psaní
 • - Aplikace strukturalistické metody
 • - Aplikace teorie fikčních světů
 • - Relevantnost a kritika psychoanalytických metod ve vztahu k literatuře
 • - Analýza narativního hlasu
 • - Teorie žánrů
 • - Knižní trh a jeho vliv na literární život
 • - Analýza mezer a nedourčenosti
 • - Kultura a její narativy
 • - Paměťová studia
 • - Přístupy kulturních studí
Literatura
 • ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013, 325 s. ISBN 9788074700408. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012, 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • ECO, Umberto. Lector in fabula : role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010, 290 s. ISBN 9788020018281. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vydání první. Brno: Host, 2010, 480 stran. ISBN 9788072943326. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009, 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009, 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006, 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Heterocosmica : fikce a možné světy. Translated by Lubomír Doležel. Vydání české první. Praha: Karolinum, 2003, 311 stran. ISBN 8024607352. info
 • Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. Edited by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 324 s. ISBN 8072940163. info
 • Čtenář jako výzva : výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Edited by Ivana Führmann Vízdalová - Miroslav Červenka - Miloš Sedmidubský. Vyd. 1. Brno: Host, 2001, 340 s. ISBN 8086055922. info
Výukové metody
Analýza, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Esej.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Výuka proběhne v pátek 8.3., 22.3., 5.4. a 17.5. 2024 ve 12:00-13:50.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.