CLDS_a26 Metody, analýzy a interpretace

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář představí a kriticky zhodnotí klíčové interpretační přístupy k textu, a to v souvislosti s hlavními literárněteoretickými směry 20. století a současnosti. U jednotlivých metod budou reflektována jejich paradigmatická východiska, stejně tak bude prověřován jejich analytický potenciál při interpretaci konkrétních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře budou studenti schopni:
- orientovat se v různých interpretačních metodách a analytických přístupech k textu;
- kriticky zhodnotit jednotlivé interpretační strategie;
- aplikovat nabyté teoretické znalosti při analýze konkrétních literárních textů;
- reflektovat sémantické a pragmatické aspekty literární komunikace.
Osnova
 • - Obecné problémy interpretace literárního textu I, II
 • - Interpretace a sémantika
 • - Písmo a literatura jako technologie a médium
 • - Maurice Blanchot a otázka psaní
 • - Aplikace strukturalistické metody
 • - Aplikace teorie fikčních světů
 • - Relevantnost a kritika psychoanalytických metod ve vztahu k literatuře
 • - Analýza narativního hlasu
 • - Teorie žánrů
 • - Knižní trh a jeho vliv na literární život
 • - Analýza mezer a nedourčenosti
 • - Kultura a její narativy
 • - Paměťová studia
 • - Přístupy kulturních studí
Literatura
 • ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 9788074700408. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • ECO, Umberto. Lector in fabula : role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 290 s. ISBN 9788020018281. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Heterocosmica : fikce a možné světy. Translated by Lubomír Doležel. Vydání české první. Praha: Karolinum, 2003. 311 stran. ISBN 8024607352. info
 • Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. Edited by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163. info
 • Čtenář jako výzva : výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Edited by Ivana Führmann Vízdalová - Miloš Sedmidubský, Translated by Miros. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 340 s. ISBN 8086055922. info
Výukové metody
Analýza, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Pohovor.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá online v MS-Teams, materiály a další informace ke kurzu jsou v ELFu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.