DISBS10 Brněnský divadelní prostor

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Kolařík (cvičící)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G01
Předpoklady
DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se věnuje zmapování nejprve současného (posléze historického) brněnského divadelního prostoru v podobném duchu jako to učinil projekt Filmové Brno (https://www.phil.muni.cz/filmovebrno/).
Hesla k jednotlivým divadlům budou zpracovávána prostřednictvím wikipedických článků. Každý student kompletně zpracuje informace o jednom až dvou divadlech nebo divadelních osobnostech.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- teoreticky i prakticky ovládat základy lexikografie;
- zpracovat a excerpovat archivní materiály, literaturu, kritickou reflexi, internetové zdroje i informace zprostředkované ústně;
- práce s českou mutací Wikipedie;
- vytvořit adekvátní heslo pro Wikipedii.
Osnova
 • Úvod
 • Encyklopedie, encyklopedické heslo - teorie
 • Diskuse nad přečtenými texty
 • Setkání s profesionálním lexikografem
 • Práce s Wikipedií - prezentace
 • Samostatná práce na článcích a jejich následná redakce
Literatura
  povinná literatura
 • BROŽ, Petr. Wikipedie : průvodce na cestě za informacemi. Vyd. 1. [Prostějov]: Computer Media, 2010, 136 s. ISBN 9788074020629. info
 • Manual of lexicography. Edited by Ladislav Zgusta - C. Černý. Praha: Academia, 1971, 360 p. ISBN 9783111349183. info
Výukové metody
diskuse, exkurze, samostatná práce
Metody hodnocení
Publikování wikipedického článku (min. 9000 znaků/5 normostran). Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DISBS10