DSBcA03 Dějiny starověkého Předního východu I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Mirón Jurík (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 D31, Út 10:00–11:40 A21
Předpoklady
Základní orientace v dějinách starověku a pravěku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je představit období na úsvitu našich dějin a podat základní přehled o prvních civilizacích světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat vývoj starověkých civilizací z jejich prehistorického základu;
- porovnat mezi sebou civilizace mezopotámské a civilizaci egyptskou;
- popsat kulturní dědictví staroorientálních civilizací a jeho význam pro dnešní svět.
Osnova
 • 1) Přínos archeologie ke zkoumání počátků starověku na Blízkém Východě.
 • 2) Vývoj a luštění klínového a hieroglyfického písma, konsonantní písemné systémy Syropalestinské oblasti a jejich význam pro světovou civilizaci.
 • 3) Raně dynastické údobí Sumeru. Sumerská mytologie. Sumerský městský stát, jeho teokracie, úloha chrámů ve společnosti. Palác jako organizační jednotka raně starověké společnosti. Epos o Gilgamešovi, nejstarší zákony lidstva.
 • 4) Akkadská říše. Význam období vlády III. dynastie urské. Význam sumerské duchovní a materiální kultury pro další vývoj Blízkého Východu.
 • 5) Vývoj babylonských a asyrských říší, jejich náboženství a kultura. Chammurapiho zákoník. Charakteristická společnost staroorientálních států.
 • 6) Problematika počátků starověku v Egyptě, jeho raně dynastické období.
 • 7) Stará říše a „klasická“ egyptská společnost. Význam náboženství v životě starověkého Egypta. Egypt jako thanatocentrická civilizace.
 • 8) Vývoj Egypta v prvním přechodném období a za Střední říše. Význam panovnického absolutismu a centralizace moci na starověkém Blízkém Východě. Vrchol egyptské civilizace v období Nové říše, mezinárodní vztahy Egypta.
 • 9) Přínos české egyptologie k poznání historie Egypta. Egyptské dědictví a dnešek. Odkaz mezopotámských civilizací světu. Odkaz egyptské civilizace světu.
 • 10) Kanaán, Hebrejové a Pélištové. Starý zákon jako historický pramen. Mezopotámské a egyptské vlivy ve Starém a Novém zákoně.
 • 11) Starověká Sýrie a Foiníkie. Objevné námořní plavby Foiníčanů. Založení Karthaga. Přehled nejstarších dějin Arabského poloostrova. Jeho vztahy k Mezopotámii.
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMA, Josef [spisovatel]. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 382 s. info
 • SOUČKOVÁ, Jana. Starověký přední východ. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1979. 315 s., [3. info
 • VILÍMKOVÁ, Milada. Starověký Egypt. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1977. 339 s. info
  doporučená literatura
 • Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Edited by Jiří Prosecký. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 359 stran. ISBN 9788020024718. info
 • Uruk :5000 Jahre Megacity : Begleitband zur Ausstellung "Uruk - 5000 Jahre Megacity" im Pergamonmuseum - Staatliche Museen zu Berlin in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. Edited by Nicole Crüsemann. 2. aktualisierte Aufl. Petersberg: Michael Imhof, 2013. 399 s. ISBN 9783865688446. info
 • TRIGGER, Bruce G. Starověký Egypt : dějiny společnosti. Translated by Renata Landgráfová - Jana Mynářová. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2005. 447 s. ISBN 8072075357. info
 • CHARVÁT, Petr. Průvodce všedním životem ve starověku. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 105 s. : i. ISBN 80-86287-52-1-. info
 • MOSCATI, Sabatino. Foiničané : Il mondo dei Fenici (Orig.). Translated by Liana Veselá. 1. vyd. Praha: Orbis, 1975. 238 s. info
 • RICHTER, Stanislav. Kartágo : po stopách Punů, Římanů a Vandalů. Praha: Vyšehrad, 1975. info
 • LLOYD, S. The Art of the ancient near East. London, 1974. info
 • GARBINI, Giovanni. Starověké kultury Předního východu. Praha: Artia, 1971. info
 • FRANKFORT, H. The Art and Architecture of the Ancient Orient. New York, 1969. info
 • KLÍMA, Josef. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 209 s. : i. info
 • LEXA, František. Veřejný život ve starověkém Egyptě. I. výklad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 239 s., ma. info
Výukové metody
Přednášky doplněné teoretickou přípravou studentů.
Seminář: četba a rozbor pramenů, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky zaměřené na prověření znalostí témat vysvětlených během semestru.
Je nutné se i samostatně doma připravovat.
Seminární část je hodnocena na základě domácí přípravy, aktivity v hodinách a závěrečného testu, popřípadě seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcA03