DSBcA05 Dějiny starověkého Řecka I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Libor Pruša (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
V případě studentů Dějin starověku je předpokladem splnění Úvodu do studia a Prosemináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- seznámit posluchače s počátky starověkého období v Evropě, souvislostmi mezi evropským a předovýchodním vývojem starověku;
- seznámit je s kontinuitou a odlišnostmi vývoje mezi civilizacemi mínójskou, mykénskou a antickým vývojem Řecka;
- vyložit základní odlišnosti antického vývoje;
- vysvětlit historii Řecka v temném a archaickém období a její kulturní přínos pro světové kulturní dědictví.
Výstupy z učení
Student bude umět:
- zhodnotit vývoj antického Řecka na základě nových vědeckých poznatků;
- vyložit přechod od rodově kmenové společnosti ke státu (polis);
- vysvětlit význam řecké kultury pro současný svět.
Osnova
 • 1) Minoiská a mykénská civilizace, její stát, společnost, kultura. Temné období: základní rysy.
 • 2) Archaické období I: kolonizace, vývoj polis, hospodářské proměny
 • 3) Archaické období II: Sparta
 • 4) Archaické období III: Athény
 • 5) Řecko-perské války
 • 6) Pentekontaetia
 • 7) Periklovy Athény: vývoj námorní říše, demokracie.
 • 8) Peloponéská válka
 • 9) Spartská hegemonie
 • 10) Řecká hegemonie
 • 11) Velké Řecko a Sicílie v 5. stol. př Kr.
Literatura
  povinná literatura
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. Praha: Arista Books, 2015. 346 stran. ISBN 9788086410746. info
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. Praha: Arista Books, 2015. Strana 359. ISBN 9788086410753. info
 • HABAJ, Michal a KOLEKTÍV. Od Tróje k Termopylám. Príbeh starovekého Grécka. 2019. ISBN 978-80-8046-946-7. info
 • HABAJ, Michal a František HŘÍBAL. Alexander Veľký. 2018. ISBN 978-80-8046-900-9. info
 • OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie : dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l. 1. vyd. Praha: Arista, 2000. 163 s. ISBN 8086410048. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 176 s. URL info
  doporučená literatura
 • HALL, Jonathan M. A History of the Archaic Greek World ca. 1200-479 BCE. Second Edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014.
 • The Oxford handbook of the state in the ancient Near East and Mediterranean. Edited by Peter F. Bang - Walter Scheidel. New York: Oxford University Press, 2013. xii, 555. ISBN 9780195188318. info
 • SCHULZ, Raimund. Athen und Sparta. 4., durchgesehene und biblio. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2011. xii, 180. ISBN 9783534717996. info
 • The Oxford handbook of the Bronze age Aegean (ca. 3000-1000 BC). Edited by Eric H. Cline. New York: Oxford University Press, 2010. xxxiii, 93. ISBN 9780195365504. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • CASTLEDEN, Rodney. Mycenaeans. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 282. ISBN 0415363365. info
 • SHEAR, Ione Mylonas. Kingship in the Mycenaean world and its reflections in the oral tradition. Philadelphia: INSTAP Academic Press, 2004. xii, 233. ISBN 1931534128. info
 • BENGTSON, Hermann. Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München: C.H. Beck, 1983. 325 s. ISBN 3406085091. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983. 300 s. info
 • PRESSOVÁ, L. Stará Kréta. Praha, 1978. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • ADORNO, Francesco. Klasické Atény. Edited by Etela Šimovičová, Translated by Anna Škorupová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1970. 320 s. info
 • BENGTSON, H. Griechische Geschichte (von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit). München, 1969. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlatá Egeis. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 357 s. URL info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
Výukové metody
Přednáška jedenkrát týdně, jednou týdně seminář, v multimediálních učebnách.
Metody hodnocení
Zkouška, která zahrnuje i vývoj mykénského Řecka a dále se zaměřuje na temné, archaické a klasické období řeckých dějin.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Studenti s ukončením zk: Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze po splnění seminární práce!
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura je průběžně doplňována v přednáškách.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.