DSBcB20 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko)

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C11
Předpoklady
! DSBcB020 Sport v antice I
Základní znalost dějin Předního Východu a antického Řecka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na dějiny tělesných cvičení, sportu a her ve starověku do doby helénismu. Cílem je seznámit studenty s antickými tělesnými cvičeními a systémy výchovy, jednotlivými gymnickými, hippickými a ostatními druhy agónu, sportovci, trenéry a místy pro realizaci tělesných aktivit.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- pohlížet na řecký "sport" jinak než na současný sport,
- srovnat řecké a jiné starověké "sportovní" aktivity mezi sebou a se současností,
- rozumět některým "sportovním" ideálům utvářejícím soudobý agón i společnost,
- rozumět některým odborným pojmům,
- rozumět pravidlům starověkých disciplín a her,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Sportovní vývoj států staroorientálního typu I (oblast Mezopotámie a Malé Asie, Egypt, Indie, Čína).
 • Sportovní vývoj států staroorientálního typu II (Kréta a Mykény).
 • Transformace tělesných cvičení v Řecku – vývojový přechod z Mykén do doby temné a archaické, souvislost a vývoj tělesných cvičení s hoplítskou reformou.
 • Gymnický, hippický a ostatní agón v Řecku.
 • Vývoj gymnického a hippického závodění v Athénách a ve Spartě. „Sportovně“-kulturní a filosofické ideály (areté, kalokagathia, sófrosyné, hybris, …).
 • Panhelénské hry, Velké Panathénaje a hry menšího významu, vztah k ženám a cizincům.
 • Olympie – ustavení her, místopis a průběh slavnosti.
 • Olympie – dějiny do helénismu, disciplíny, čestné tituly.
 • Vybraní sportovci a trenéři řeckého „sportu“ do doby helénismu.
 • Umělecké vyjádření (Pindaros, Simonidés, … x Myrón, Polykleitos, Libón, …).
Literatura
  povinná literatura
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. URL info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. URL info
 • PINDAROS. Olympijské zpěvy. Translated by Jan Šprincl. 2., upr. vyd. Praha: Rezek, 2002. 212 s. ISBN 808602718X. info
 • A companion to sport and spectacle in Greek and Roman antiquity. Edited by Paul Christesen - Donald G. Kyle. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xx, 658. ISBN 9781118610046. info
 • HOGENOVÁ, Anna. Areté : základ olympijské filozofie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 164 s. ISBN 8024600463. info
 • CHRISTESEN, Paul. Sport and democracy in the ancient and modern worlds. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xvii, 309. ISBN 9781107012691. info
  doporučená literatura
 • Contemporary athletics and ancient Greek ideals. Edited by Daniel A. Dombrowski. Chicago: University of Chicago Press, 2009. 167 p. ;. ISBN 9780226155494. info
 • GUTTMANN, Allen. Essays on sport history and sport mythology. Edited by Donald G. Kyle - Gary D. Stark. 1st ed. College Station: Texas A & M Press, 1990. 154 s. ISBN 0890964548. info
 • GUTTMANN, Allen. The Olympics : a history of the modern Games. 2nd ed. Urbana: University of Illinois Press, 2002. 214 s. ISBN 0252027256. info
 • JAEGER, Werner Wilhelm. Paideia : die Formung des griechischen Menschen. 2., ungekürzter photomechan. Berlin: Walter de Gruyter, 1989. 1398 s. ISBN 3110038005. info
 • Malá encyklopedie olympijských her. Edited by Miloš Fassati, Photo by Emil Fatek. 1. vyd. Praha: Olympia, 1982. 615 s. URL info
 • MECHIKOFF, Robert A. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. xviii, 459. ISBN 9780073376493. URL info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 stran. URL info
 • KYLE, Donald G. Sport and spectacle in the ancient world. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2007. xv, 403. ISBN 9780631229711. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád. První vydání. Praha: Olympia, 1968. 398 stran. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s. URL info
 • STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 121 s. ISBN 978-80-210-7359-3. URL info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980. 294 s. URL info
 • SPENGLER, Oswald. Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin. Edited by Martin C. Putna, Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 772 s. ISBN 9788020018861. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Podle dohody bude předmět ukončen soutěží a hromadnou rozpravou, případně testem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DSBcB20