DSBcB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 18:00–19:40 C11, kromě Po 10. 10., kromě Po 24. 10.
Předpoklady
! DSBcB026 Zdraví ve starověku
Základní znalost dějin antického světa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 115 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 111/115, pouze zareg.: 0/115, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/115
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na medicínu, zdraví a životní styl ve starověku. Cílem je seznámit studenty s pohledem na medicínu a zdraví v řecko-římské antice a státech staroorientálního typu. Dále také s životním stylem ve vybraných státech a typem ideálního životního stylu ve starověku na základě srovnání s ideálním životním stylem současnosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- srovnat starověkou medicínu se současností,
- rozumět významnosti starověké medicíny a pohledu na zdraví pro náš současný svět,
- vzít si ponaučení pro vlastní životní styl a vědět, co bylo a je prospěšné pro lidské zdraví,
- rozumět některým odborným termínům,
- rozumět významnosti některých osobností (Hippokratés, Galénos,...) a kultur s jejich pohledem na zdraví, životní styl a léčbu pacientů,
- nenahlížet na dávnou starověkou medicínu jako na něco zaostalého,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Medicína a zdraví v Egyptě
 • Medicína a zdraví v Mezopotámii
 • Medicína a zdraví ve východních civilizacích
 • Medicína a zdraví v Řecku
 • Medicína a zdraví v Římě
 • Antická psychologie
 • Životní styl ve Spartě
 • Životní styl ve vybraných státech staroorientálního typu
 • Pohled na ideální životní styl ve starověku
 • Pohled na ideální životní styl v současnosti s odborníkem a jeho komparace se starověkem
Literatura
  povinná literatura
 • Galen, on food and diet. Edited by Galen - Mark Grant. New York: Routledge, 2000. ix, 214 p. ISBN 0415232333. info
 • GALÉNOS. Galen : on problematical movements. Edited by Gerrit Bos - Vivian Nutton. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. x, 404. ISBN 9780521115490. info
 • GALEN. On the natural faculties (Přít.) : Hippocratic writings. Translated by Arthur John Brock. S. 163-215. info
 • HIPPOKRATES. Aforismy. Prognostikon. O vzduchu, vodách a místech. Translated by OSchrutz. Praha: Alberta, 1993. 111 s. info
 • HIPPOCRATES. O vzduchu, vodách a místech (Překl.) : De aere, aquiset et locis (Přít.). info
 • HIPPOKRATÉS. On ancient medicine. Translated by Mark John Schiefsky. Leiden: Brill, 2005. xi, 415. ISBN 9004137580. info
 • Hippocrates, On the art of medicine. Edited by Joel Eryn Mann - Hippocrates. Boston: Brill, 2012. x, 279 p. ISBN 9789004224292. info
 • HIPPOKRATÉS. Vybrané spisy. Edited by Sylva Fischerová, Translated by Hynek Bartoš. První vydání. Praha: Oikoymenh, 2012. 604 stran. ISBN 9788072983926. info
 • STROUHAL, Eugen, Břetislav VACHALA a Hana VYMAZALOVÁ. Lékařství starých Egypťanů. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 374 stran. ISBN 9788020026897. info
 • NUTTON, Vivian. Ancient medicine. London: Routledge, 2005. xiii, 486. ISBN 0415368480. info
 • PORTER, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. Translated by Jaroslav Hořejší. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2013. 809 s. ISBN 9788072602872. info
 • STROUHAL, Eugen, Břetislav VACHALA a Hana VYMAZALOVÁ. Lékařství starých Egypťanů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 239 s. ISBN 9788020018656. info
  doporučená literatura
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. URL info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. URL info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 stran. URL info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. URL info
 • CARTLEDGE, Paul. Sparta : heroická historie. Translated by Jarka Stuchlíková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 277 s. ISBN 9788020020796. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád. První vydání. Praha: Olympia, 1968. 398 stran. info
 • JUNAS, Ján a Mária BOKESOVÁ-UHEROVÁ. Dejiny medicíny a zdravotníctva. 1. vyd. Martin: Osveta, 1985. 562 s. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s. URL info
 • STROUHAL, Eugen a Ladislava HORÁČKOVÁ. A Trauma of Cervical Spine Described in the Edwin Smith Papyrus Found in a Ptolemaic Tomb at Saqqaral. In Etudes et Travaux XXI. XXI. Warszawa: Centre D'Archeologie Mediterraneenne de L'Academie Polonaises des Sciences, 2007. s. 129-137. Centre D'Archeologie Mediterraneenne de L'Academie. ISBN 978-83-922319-1-2. info
 • The unknown Galen. Edited by Vivian Nutton. London: Institute of Classical Studies, School of Advanced study, University of London, 2002. viii, 179. ISBN 0900587881. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Hromadná rozprava, test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DSBcB26