ETDDP Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V disertační práci student předkládá výsledky vlastního výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Práce musí doložit jeho odborné kompetence k realizaci, zpracování a prezentaci výsledků etnologického výzkumu a jeho patřičného metodologického zakotvení. Předložením práce student prokazuje orientaci v dějinách, teorii a metodologii etnologického výzkumu a zároveň schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a k autonomní teoretické, tvůrčí a publikační činnosti. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni. Přípravu disertace, průběh prací i redakci konzultuje doktorand průběžně se školitelem. Doporučuje se, aby si doktorand předmět zapsal až na závěr studia.
Výstupy z učení
Schopnost samostatné vědecké práce; formulace a řešení badatelského problému; soustavná práce na kompaktním autorském textu delšího rozsahu.
Osnova
 • 1. Příprava.
 • 2. Tvorba textu a konzultace.
 • 3. Závěrečná redakce.
Literatura
  doporučená literatura
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. Online knihkupectví Munipress info
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 124 s. ISBN 8071783854. info
Výukové metody
Průběžné individuální konzultace.
Metody hodnocení
Doktorská práce (v elektronické a tištěné podobě).
Informace učitele
Předmět je vyučován každý semestr.
V souladu s pravidly FF a interním pokynem ÚEE se odevzdává elektronická podoba disertační práce (IS MUNI) a 2 tištěné exempláře svázané v pevných deskách, které přijímá školitel.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDDP