ETMA109 My a Oni: sociální konstrukce menšin

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět My a Oni: sociální konstrukce menšin se zabývá základními koncepcemi a mechanismy, které se vztahují k vymezování sociálních skupin a vytváření identit – etnická, sociální atd.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozeznat základní teoretické koncepty a přístupy související se studiem sociálních menšin. Dále pak porozumí mechanismům sociální konstrukce menšin či „druhých“ obecně.
Osnova
 • Teoretické koncepty studia sociálních skupin
 • Sociální konstruktivismus vs primordialismus
 • Identita – procesuálnost, situačnost, sociální konstrukce
 • Stigmatizace Druhých – vymezení a identifikace
 • Etnická identita vs. etnicky indiferentní skupiny
 • Hybridní identity – příklad transnacionalismu
Literatura
  povinná literatura
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • SZALÓ, Csaba. Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu. Sociální studia. Brno, 2009, roč. 6, č. 1, 17 s. ISSN 1214-813X. info
 • Antropologie multikulturních společností : rozumět identitě. Edited by Thomas Hylland Eriksen - Marek Jakoubek, Translated by Tereza Kuldová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 268 s. ISBN 9788072549252. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 240 s. ISBN 80-210-3455-6. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma : poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 8086429210. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
  doporučená literatura
 • Cikáni a etnicita. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 403 s. ISBN 9788073871055. info
  neurčeno
 • HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Translated by Zdeněk Uherek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 8085850974. info
Výukové metody
přednášky, diskuze nad studijními texty
Metody hodnocení
Na závěr předmětu student vykoná písemný test.
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ETMA109