ETMA117 Vybrané profesní a sociální skupiny

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Smrčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s vybranými socioprofesními skupinami, které se v průběhu středověku a novověku zformovaly ve středoevropském městském a venkovském prostředí, přiblíží základní reálie jejich existence i reflexi ve společnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen definovat pojem profesní a socioprofesní skupina a v základech schopen popsat u jednotlivých socioprofesních skupin historické okolnosti jejich zformování, sociální a ekonomický status, reflexi v dobové společnosti i doklady v lidové kultuře.
Osnova
 • 1. Definice pojmů.
 • 2. Identická struktura výkladu u každé profesní a socioprofesní skupiny: Historie a struktura socioprofesní skupiny. Sociální a ekonomický status. Reflexe v dobové společnosti. Ohlasy v lidové kultuře. Vědecký zájem o danou sociprofesní skupinu. Vybrané sociprofesní skupiny: mlynáři; učitelé; čeleď; pastýři; bezectná a migrující povolání; kriminální skupiny a jejich stíhání.
Literatura
  doporučená literatura
 • DRÁPALA, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska : socio-ekonomické sondy. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 418 stran. ISBN 9788073253561. info
 • VOTRUBA, Adam. Pravda u zbojníka : zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2010. 499 s. ISBN 9788087271254. info
 • ŠTĚPÁN, Luděk, Radim URBÁNEK a Hana KLIMEŠOVÁ. Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 316 s. ISBN 9788025700150. info
 • DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5. info
 • TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století : jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 671 s. ISBN 8072750062. info
 • GEREMEK, Bronisław. Slitování a šibenice : dějiny chudoby a milosrdenství. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 262 s. ISBN 8072032283. info
 • JANOTKA, Miroslav a Karel LINHART. Řemesla našich předků. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 207 s. : i. info
 • JANOTKA, Miroslav a Karel LINHART. Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 192 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, čtení.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ETMA117