FAVBPa040 Dějiny české kinematografie I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/2. Filmové projekce. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dita Stuchlíková (pomocník)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (pomocník)
Garance
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–11:40 Scala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehledový kurz poskytne základní informace k dějinám české kinematografie do poloviny padesátých let. Sledované období rozdělíme na pět základních period (kinematografie do roku 1918, dvacátá léta, třicátá léta, období protektorátu, období do poloviny padesátých let). V každé z nich pak určíme místo kinematografie uvnitř státu (organizace státní správy a platné předpisy) a širšího kulturního kontextu (psaní o filmu a vztah veřejnosti). Podrobněji se budeme zabývat oblastmi výroby, distribuce a uvádění filmů.
Výstupy z učení
Student kurzu:
získá základní orientaci v dějinách české kinematografie do poloviny padesátých let;
porozumí významu předválečné domácí kinematografie v širších společenských souvislostech;
porozumí české kinematografii jako komplexnímu společenskému fenoménu, ne jako sledu esteticky výjimečných filmů;
porozumí vztahům mezi výrobou, distribucí a uváděním v kinech;
rozšíří si dosavadní bezprostřední znalost filmů o méně uváděné filmy.
Osnova
 • Základní přehled dostupných materiálů ke studiu dějin české kinematografie
 • Co je to kinematografie? Možnosti periodizace
 • Kinematografie před rokem 1918
 • Dvacátá léta a nástup zvukového filmu
 • Třicátá léta
 • Období protektorátu
 • Období do poloviny padesátých let
Literatura
 • KAŠPAR, Lukáš. Český hraný film a filmaři za protektorátu : propaganda, kolaborace, rezistence. Vyd. 1. Praha: Libri, 2007. 491 s. ISBN 9788072773473. info
 • BARTOŠEK, Luboš. Náš film : kapitoly z dějin (1896-1945). První vydání. Praha: Mladá fronta, 1985. 420 stran. URL info
 • HEISS, Gernot a Ivan KLIMEŠ. Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. - Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Praha - Brno: Národní filmový archiv - Rakouský ústav pro jihovýchodní Evropu, 2003. info
 • ŠTÁBLA, Zdeněk. Data a fakta z dějin čs. kinematografie, 1896-1945. Sv. 1-4. Praha: Československý filmový ústav, 1988. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv, 1995. 285 s. ISBN 80-7004-082-3. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv, 1998. 499 s. ISBN 80-7004-090-4. info
 • Další studie, především z časopisu Iluminace.
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 575 stran. ISBN 9788073086411. info
 • KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 330-352. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf! : věnec studií o raném filmu. Vyd. 1. Praha: Casablanca, 2013. 253 s. ISBN 9788070041581. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 1. vyd. Brno: Host, 2008. 536 s. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. info
Výukové metody
Přednáška
Samostatné studium dostupné literatury
Projekce filmů
Metody hodnocení
Výuka: Přednášky doplněné literaturou doporučenou pro domácí studium a projekcemi filmů
Průběžné testy zkoušející znalost povinných filmů
Ukončení: Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FAVBPa040