FAVBPa040 Dějiny české kinematografie I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/2. Filmové projekce. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–11:40 C34, kromě Út 14. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehledový kurz poskytne základní informace k dějinám české kinematografie do poloviny padesátých let. Sledované období rozdělíme na pět základních period (kinematografie do roku 1918, dvacátá léta, třicátá léta, období protektorátu, období do poloviny padesátých let, období tání, zlatá šedesátá). V každé z nich pak určíme místo kinematografie uvnitř státu (organizace státní správy a platné předpisy) a širšího kulturního kontextu (psaní o filmu a vztah veřejnosti). Podrobněji se budeme zabývat oblastmi výroby, distribuce a uvádění filmů.
Výstupy z učení
Student kurzu:
získá základní orientaci v dějinách české kinematografie do konce 60. let;
porozumí významu předválečné domácí kinematografie v širších společenských souvislostech;
porozumí české kinematografii jako komplexnímu společenskému fenoménu, ne jako sledu esteticky výjimečných filmů;
porozumí vztahům mezi výrobou, distribucí a uváděním v kinech;
rozšíří si dosavadní bezprostřední znalost filmů o méně uváděné filmy.
Osnova
 • Základní přehled dostupných materiálů ke studiu dějin české kinematografie
 • Co je to kinematografie? Možnosti periodizace
 • Kinematografie před rokem 1918
 • Dvacátá léta a nástup zvukového filmu
 • Zvukový film ve 30. letech
 • Období protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
 • Kinematografie třetí republiky (1945-1948)
 • Období stalinismu (1948-1953)
 • 2. polovina 50. let a období tání
 • Zlatá šedesátá
Literatura
  doporučená literatura
 • SKOPAL, Pavel a Lucie ČESÁLKOVÁ. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv. 338 s. ISBN 978-80-7004-176-5. 2016. info
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 575 stran. ISBN 9788073086411. 2016. info
 • KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 17, č. 1, s. 330-352. ISSN 1803-845X. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf! : věnec studií o raném filmu. Vyd. 1. Praha: Casablanca. 253 s. ISBN 9788070041581. 2013. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 1. vyd. Brno: Host. 536 s. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. 2008. info
 • KAŠPAR, Lukáš. Český hraný film a filmaři za protektorátu : propaganda, kolaborace, rezistence. Vyd. 1. Praha: Libri. 491 s. ISBN 9788072773473. 2007. info
 • HEISS, Gernot a Ivan KLIMEŠ. Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. - Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Praha - Brno: Národní filmový archiv - Rakouský ústav pro jihovýchodní Evropu, 2003. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv. 499 s. ISBN 80-7004-090-4. 1998. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv. 285 s. ISBN 80-7004-082-3. 1995. info
 • ŠTÁBLA, Zdeněk. Data a fakta z dějin čs. kinematografie, 1896-1945. Sv. 1-4. Praha: Československý filmový ústav, 1988. info
 • BARTOŠEK, Luboš. Náš film : kapitoly z dějin (1896-1945). První vydání. Praha: Mladá fronta. 420 stran. 1985. URL info
Výukové metody
Přednáška
Samostatné studium dostupné literatury
Projekce filmů
Metody hodnocení
Výuka: Přednášky doplněné literaturou doporučenou pro domácí studium a projekcemi filmů
Průběžné testy zkoušející znalost povinných filmů
Ukončení: Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/FAVBPa040