FJ2B028 Čas a narativní kategorie

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni C1 SEER, schopnost analyzovat literární texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Le but du cours est de montrer les différentes approches théoriques de la catégorie de temps et leur application aux textes littéraires.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat funkce slovesného času ve vyprávění
- pochopit souvislost mezi slvesným časem a narativní perspektivou
- analyzovat různé polohy narativní perspektivy
Osnova
 • Přednáška bude kombinována se seminární formou práce u vybraných teoretických a literárních textů. Pozornost se soustředí zejména na moderní prózu.
 • 1. Čas fyzikální, biologický a psychický. Čas v lidských kulturách.
 • 2. Čas gramatický, vyjadřování času, časoprostorová deixe, "temps du discours" a "temps du récit" ve francouzštině (Benveniste, Genette, Maingueneau)
 • 3. Čas a vypravěč: Diderot, Balzac, Gide, Céline.
 • 4. Čas a prostor v mýtu a v románu: Lévi-Strauss, Tournier.
 • 5. Zobrazení času: Proust.
 • 6. Subjektivizace času: Le Clézio.
 • 7. Čas, prostor a vypravěč v divadle: Ionesco, Beckett.
Literatura
 • Maingueneau, Dominique. Elements de linguistique pour le texte littéraire. Paris. Bordas 1990
 • Benveniste, Emile. Problees de linguistique générale, Paris. Galliimard 1996
 • BERGSON, Henri. Durée et simultanéité : a propos de la théorie d'Einstein. Paris: Félix Alcan, 1922. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 s. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3. info
 • BENVENISTE, Émile. Dvanáct esejů o jazyce : Problemes du langage (Orig.) : Problems of Language (Orig.). Translated by Miroslav Pravda - Jan Šabršula. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1970. 227 s. info
 • Maingueneau, Dominique. La pragmatique pour le discours littéraire. Paris. Bordas 1990
 • BERGSON, Henri. Čas a svoboda : o bezprostředních datech vědomí. Translated by Boris Jakovenko. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994. 134 s. ISBN 80-7007-065-X. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Temps, formes verbales et narration. In Opera Romanica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. s. 181-193. ISBN 80-7040-504-X. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Les temps de J.-M.G. Le Clézio. Etudes Romanes de Brno. Brno.: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1994, XLIII, č. 14, s. 19-34. ISSN 0231-7532. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Mythe, roman et temporalité. Etudes Romanes de Brno. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1995, XLIV, č. 15, s. 7-14. ISSN 0231-7532. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Vydání české první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 s. ISBN 80-246-0735-2. info
 • Kubíček, Tomáš, Vypravěč, Brno, Host 2007
 • Červenka, Miroslav, Fikční světy lyriky, Litomyšl, Paseka 2003
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů.
Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zkouška - ústní.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1266
Kurz je k dipozici v e-learningové podobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FJ2B028