HIDA04c Textový seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIDA01d Pramenné studium, výzkum IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické naplňování projektu doktorské práce. Po dohodě se školitelem student zpracuje vybrané dílčí téma disertačního projektu.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen připravit dílčí odborné texty.
Osnova
  • 1. Příprava dílčích kapitol
  • 2. Konzultace se školitelem
  • 3. Korektura textu
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je odevzdání dílčí kapitoly/dílčích kapitol disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Lze zapisovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA04c