HIDA04d Textový seminář IV

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 13 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIDA01d Pramenné studium, výzkum IV || HIDPS41 Pramenné studium, výzkum IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické naplňování projektu doktorské práce. Student provede korekturu textu a předloží práci školiteli k závěrečnému čtení.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen připravit odborný text monografické povahy.
Osnova
  • 1. Příprava dílčích kapitol
  • 2. Konzultace se školitelem
  • 3. Korektura textu
  • 4. Předložení disertace školiteli.
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je odevzdání hotové verze disertační práce školiteli.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Lze zapisovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA04d