HVK_11b Teorie hudebního zápisu II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 15:00–16:40 N42, Pá 9. 4. 15:00–16:40 N42, Pá 7. 5. 15:00–16:40 N42, Pá 28. 5. 15:00–16:40 N42
Předpoklady
HVK_11a Teorie hudebního zápisu I.
Absolvování první části kurzu Teorie hudebního zápisu I (VHK_11a)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické, teoretické a praktické problematice zápisu vícehlasého hudebního projevu v období 13. - 16. století. Klade důraz na znalost jeho historie a systematiky a vytváří předpoklady pro praktickou schopnost identifikace a transkripce základních typů notačních systémů tohoto období.
Výstupy z učení
Uspěšným absolvováním předmětu HVK_11b si student osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro samostatnou heuristickou a ediční práci s jednohlasým i vícehlasým repertoárem 10. - 16.století i pro jeho analytický a kritický výklad.
Osnova
  • Látka předmětu je rovržena do následujících tematických okruhů: 1) Notace předfrankonská a frankonská. 2) Černá (francouzská) menzurální notace. 3) Bílá menzurální notace. 4) Kritika hudebního zápisu. Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS (viz oddíl Studijní materiály předmětu VHK_11b).
Výukové metody
Výuka probíhá v měsíčním cyklu formou přednášky spojené s vizuálními a zvukovými demonstracemi prezentované látky.
Metody hodnocení
Kurs je uzavřen závěrečnou zkouškou jejíž úspěšné absolvování je podmíněno: 1) Spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU. 2) Spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce. 3) Spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury. 4) Vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu (přepis zadané předlohy+ doprovodný komentář). 5) Úspěšným zpracováním zkouškového testu (přepis 10 taktů vylosované předlohy).
Informace učitele
Doporučená literatura: Apel, Willy: Die Notation der polyphonen Musik 900 - 1600, Leipzig 1962 (též v anglické verzi: "The Notation of Polyphonic Music 900 - 1600") Besseler, Heinrich - Gülke, Peter: Schriftbild der mehrstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern, Band III/5: Musik des Mittelalters und Renaissance, VEB Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 1973 Jaschinski,Andreas (ed): Notation. Bärenreiter-Verlag, Kassel-Basel, 2001 Rybarič, Richard: Vývoj európského notopisu. Opus, Bratislava 1982.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HVK_11b