JSB_SLAVh2 Chorvatština pro středně pokročilé II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Mirna Stehlíková Đurasek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.34
Předpoklady
JSB_SLAVh1 Chorvatština pro střed.pokr. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nastava hrvatskog jezika - tečaj je usmjeren na proširenje vokabulara te na temeljno proučavanje gramatičkih poglavlja hrvatskoga jezika. Na kraju semestra student će biti u stanju bez poteškoća govoriti tečno te će moći potanko izratiti svoje emocije i stavove.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v chorvatštině na úrovni odpovídající 144 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
 • Ponavljanje vokabulara i gramatičkih kompetencija stečenih u tečaju JSB_SLAVh1. Padeži, rekcije glagola, glagolski vid, glagolski prilog sadašnji. Na kraju tečaja studenti razumiju različite tekstove i stilove. Prijevod s češkoga na hrvatski, frazemi, analiza kratkih priča, konverzacija.
Literatura
 • Novosad, Alen – Profeta, Dušanka: Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 • materiály připravené lektorem
 • Čilaš-Mikulić, M. – Gulešić Machata, M. – Udier, S. L.: Razgovarajte s nama! - udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. Zagreb: FF press 2008.
 • Cesarec, Marijana: Sintaksa padeža. Zagreb: Filozofski fakultet, 1997
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga 2003.
 • Jure Šonje: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 2000.
 • JIRÁSKOVÁ, Hana. Chorvatština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2009. 456 s. ISBN 9788073351649. info
 • ANIĆ, Vladimir. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Edited by Ljiljana Jojić. Zagreb: Novi Liber, 2003. xiii, 1881. ISBN 9536045249. info
 • DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Česko-chorvatský a chorvatsko-český praktický slovník. Zagreb: Školska knjiga, 2002. 523 s. ISBN 9530409117. info
 • DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Česko-chorvatský a chorvatsko-český praktický slovník. Zagreb: Školska knjiga, 2002. 523 s. ISBN 9530409117. info
 • BAREŠIĆ, Jasna. Dobro došli 2. 2. izd. Zagreb: Sova - škola za strane jezike, 2002. 175 s. ISBN 9536031841. info
 • BARIĆ, Eugenija. Hrvatska gramatika. 2. promijenjeno izd. Zagreb: Školska knjiga, 1997. 697 s. ISBN 9530400101. info
 • BABIĆ, Stjepan, Božidar FINKA a Milan MOGUŠ. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga, 1994. 473 s. ISBN 8603001219. info
Výukové metody
Hrvatski: Kolegij - 90 minuta tjedno, aktivno sudjelovanje studenata na nastavi. Domaće zadaće. Konverzacija i gramatičke vježbe.
Metody hodnocení
Student je dužan redovito dolaziti na nastavu (dopuštena su tri izostanka), pisati domaću zadaću, predati zadane eseje (do 15. svibnja), prevesti sedam kartica hrvatskoga teksta na češki (do 21. svibnja) te položiti završni test iz obrađenoga gradiva.
Vyučovací jazyk
Chorvatština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB_SLAVh2