KRBcA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A24
Předpoklady
( KRBcA08 Latinský jazyk II ) && ! OBOR ( LJ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/150, pouze zareg.: 1/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/150
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
popsat gramatickou strukturu věty.
přeložit do češtiny jednoduchý souvislý latinský text.
Osnova
 • Kurz poskytuje přehled o následujících gramatických jevech:
 • Morfologie: gerundium a gerundivum;
 • participia;
 • supinum;
 • Syntax: vedlejší věty podmínkové ireálné i potenciální,
 • souslednost časová;
 • participiální konstrukce;
 • perifrastická konjugace;
 • ablativ absolutní;
 • nominativ s infinitivem;
 • gerundivní konstrukce.
Literatura
  neurčeno
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty [Bartoněk, 1965]. [Praha]: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. info
 • JIRÁNI, Otakar, Bohumil RYBA a František NOVOTNÝ. Základní latinská mluvnice. 2. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1971. 211 s. info
 • JIRÁNI, Otakar, Bohumil RYBA a František NOVOTNÝ. Základní latinská mluvnice. [1]. Přetisk z učebnice. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1970. 113 s. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 483 s. ISBN 8004260004. info
 • QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Lexicon bohemo-latinum :voces antiquae et recentioris Latinitatis continens. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 901 s. ISBN 8004169031. info
 • BEJLOVEC, Josef. Latina pro vysoké školy. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 286 s. ISBN 8004254187. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná účast na výuce (75%) a úspěšné absolvování písemného testu, testujcího probrané gramatické znalosti. Za splnění průběžného testu na 70% se hranice závěrečného testu snižuje o 10%. Při ukončení předmětu zkouškou je povinnost rozšířena o ústní část.
Navazující předměty
Informace učitele
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128865
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti obecné jazykovědy a klasické archeologie předmět zakončují kolokviem, ostatní zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/KRBcA09