LJ108 Dějiny latinského jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ104 Latinská gramatika IV || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je stručně seznámit studenty s historií a etapami vývoje latinského jazyka v širším sociokulturním kontextu od nejstarších fází po vznik samostatných románských jazyků. Kurz dále poskytne základní poučení o charakteru a funkci latinského jazyka na konci starověku a ve středověku prostřednictvím komentované četby konkrétních literárních, epigrafických či vědeckých textů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student obeznámen s jednotlivými etapami vývoje latinského jazyka od nejstaršího období po vznik románských jazyků a bude je umět popsat a srovnat. Rozpozná jednotlivé jazykové vrstvy v rovině chronologické, žánrové a stylistické. Student bude rovněž obeznámen se základními obrysy latinského jazykového fenoménu ve středověku; bude poučen o nejvýznamnějších odchylkách středověké latiny od klasické normy. Bude také umět charakterizovat jednotlivá období jazykového vývoje na textech vybraných autorů.
Osnova
 • 1. Latina a její místo mezi jazyky staré Itálie, latina a řecký svět. Etnonymum a glotonymum, centrum a periferie.
 • 2. Písemnictví v archaickém Latiu, písaři a ortografické normy, standardizace. Formule a rituály - právní, náboženské a magické texty. Veřejný život - jazyk politiky a administrativy.
 • 3. Počátky literárního jazyka, próza; vznik epického jazyka, tragédie (Cato, Ennius, Pacuvius, Accius).
 • 4. Jazyk palliáty (Plautus a Terentius).
 • 5. Lucretius - jazyk poezie a filosofie. Catullus - carmina docta.
 • 6. Jazyk klasické epiky - Vergilius. Ovidius - elegické paradigma.
 • 7. Klasická próza - Cicero.
 • 8. Historiografie - od Sallustia po Tacita.
 • 9. Jazyk románu.
 • 10. Jazyk vědy a techniky. Římští gramatikové.
 • 11. Latina na konci starověku. Latina křesťanská a lidová.
 • 12. Charakter a funkce latiny ve středověku.
 • 13. Odchylky středověké latiny od klasické normy (příklady z hláskosloví, morfologie, syntaxe, slovní zásoby).
Literatura
  doporučená literatura
 • ADAMS, J. N. Social variation and the Latin language. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxi, 933. ISBN 9780521886147. info
 • CLACKSON, James a Geoffrey C. HORROCKS. The Blackwell history of the Latin language. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2007. viii, 324. ISBN 9781405162098. info
 • NOVOTNÝ, František. Latinská mluvnice pro střední školy. D. 3, Doplňky. Sv. 1, Hláskosloví a nauka o slově. Praha: Jednota českých filologů, 1946. 227 s. info
 • STOLZ, Friedrich. Geschichte der lateinischen Sprache. Edited by Albert Debrunner. 2. Aufl. / durchgesehen von. Berlin: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., 1922. info
  neurčeno
 • A. Vidmanová, „K některým otázkám středolatinské filologie.“ Listy filologické 86 (1963): 140-148.
 • F. A. C. Mantello – A. G. Rigg. Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide. Washington 1996, s. 71-105, 122-156.
 • A companion to the Latin language. Edited by James Clackson. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xxvi, 634. ISBN 9781405186056. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • POCCETTI, Paolo, Diego POLI a Carlo SANTINI. Una storia della lingua latina : formazione, usi, comunicazione. 2. ristampa. Roma: Carocci editore, 2001. 431 s. ISBN 8843011804. info
Výukové metody
přednáška, domácí četba, diskuze nad texty
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách; průběžné domácí úkoly, účast 75%; závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJ108