LJ408 Arabský svět v době antiky a raného středověku II

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ407 Arabský svět v antice I
Absolvování kurzu Arabský svět v době antiky a raného středověku I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět Arabský svět v době antiky a raného středověku I. Zabývá se vývojem muslimských chalífátů na východě i na západě, představuje etický systém islámu ve středověku, základy jeho práva a význam muslimské kultury a vědy.
Výstupy z učení
Student bude umět uchopit muslimskou civilizaci jako nositelku tradic arabských, perských i antických. Bude schopen vysvětlit základní etické postuláty islámu, porovnat je s křesťanstvím a judaismem, najít styčné body těchto tří velkých náboženství a možnosti porozumění mezi nimi. Bude s to správně ocenit roli muslimské kultury ve středověku. Bude schopen věcně diskutovat o hodnotách muslimské civilizace. Bude znát přínos arabské vědy a techniky středověké Evropě.
Osnova
 • 1) Epocha Ummajovců a velké muslimské výboje. Konflikty s Byzancí.
 • 2) Soužití muslimů a původního obyvatelstva v dnešním Španělsku (al-Andalus). Muslimové v Itálii a na Sicílii.
 • 3) Arabský chalífát na východě za vlády Ummajovců.
 • 4) Vláda Abbásovců, vrchol za Haruna ar-Rašída a postupný úpadek abbásovské dynastie.
 • 5) Muslimská umma, její náboženská, sociální a etická charakteristika.
 • 6) Instituce a právní systém muslimských říší.
 • 7) Hospodářství v rámci chalífátu na východě a v al-Andalus; novinky v zemědělství a řemeslech.
 • 8) Islám a válka.
 • 9) Muslimové a dědictví antiky. Vlivy judaismu a křesťanství na islám.
 • 10) Literatura Arabů a muslimského světa ve středověku; súfismus (muslimská mystika).
 • 11) Córdoba a její školství; přínos muslimské vědy a kultury Evropě.
 • 12) Závěrečná diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • PAULINY, Ján. Život v ríši kalifov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 167 s. + 1. info
  doporučená literatura
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • FLETCHER, R. A. Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2004. 140 s. ISBN 8020411453. info
 • BEČKA, Jiří a Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • Světová náboženství. Praha: Lidové noviny, 1996. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
  neurčeno
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Oleg Grabar, Islámské umění. V: Světové dějiny umění. Larousse. Praha, Cesty 1996, s. 225-248.
 • Towards a Shi°i Mediterranean empireFatimid Egypt and the founding of Cairo : the reign of the Imam-caliph al-Mu°izz from Taqåi al-Dåin Aòhmad b. °Alåi al-Maqråizåi's Itti°åaòz al-òhunafåa® bi-akhbåar al-a®imma al-Fåaòtamiyyåin al-khu. Edited by Aòhmad ibn °Alåi Maqråizåi - Shainool Jiwa. New York: Distributed in the United States of America and in Canada exclusively by Palgrave Macmillan, 2009. xvi, 238 p. ISBN 1845119606. info
 • UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 911 s. ISBN 80-7106-117-4. info
 • ZÁSTĚROVÁ, B. Dějiny Byzance. Praha, 1994. info
Výukové metody
Přednášky, čtení přeložených pramenů k arabské starověké a středověké etice, vědě, historii atd.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření znalosti témat probraných během jarního semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LJ408