LJ409 Etika starověkých civilizací I

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz studentům představuje základní etické hodnoty nejstarších starověkých civilizací z území Předního Orientu, Indie a Číny. Porovnává je s etickými hodnotami Starého zákona, Nového zákona i antického světa. Poukazuje na propojenost lidstva v rámci etického myšlení i praxe.
Výstupy z učení
Student díky absolvování předmětu:
- porozumí základním konstantním etickým hodnotám starověkého Předního Orientu, Indie a Číny i antiky a jejich změnám v rámci tzv. přechodných období historie;
- bude schopen porovnat současné etické hodnoty s převažující morálkou starověku;
- bude mít znalost vztahu starověkého člověka k civilizaci a k přírodě;
- lépe porozumí roli náboženství ve starověkých společnostech;
- bude schopen nalézat kořeny dnešního žebříčku etických hodnot a diskutovat o významu etického dědictví nejstarších starověkých civilizací.
Osnova
 • 1) Světový řád a jeho odraz ve staroorientálních pramenech.
 • 2) Etika státu a práva v Mezopotámii.
 • 3) Etika starověkého Egypta.
 • 4) Náboženskost uvedených civilizací, její odraz v pravidlech mezilidských vztahů.
 • 5) Starý zákon z hlediska kulturní výměny na Předním Východě.
 • 6) Morálka přechodného období (temné období řeckých dějin).
 • 7) Hodnoty konsolidovaných období (archaické období řeckých dějin).
 • 8) Povinnosti a ctnosti řeckých občanů; ústavy řeckých států, jejich přednosti a nedostatky.
 • 9) Náboženství a filozofie, rituál a racionalita.
 • 10) Etické hodnoty římského občana za republiky a principátu.
 • 11) Etika vlády, války a míru, občanství a vtahu k provinciálům a cizincům v římské říši.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích (starověk a některé výhledy do středověku. In Ambros, Pavel. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. I. Olomouc: Refugium, Olomouc, 2015. s. 120
 • FROMM, Erich. Mít nebo být? Edited by Zdeněk Janík, Translated by Vlastislava Žihlová. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1992. 170 s. ISBN 8020601813. info
 • KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382 s., př. info
 • Mýty staré Mezopotámie : sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1977. 371 s., [1. info
  doporučená literatura
 • Bible., S.Z. (Unif.)(Souvis.) : Bible dnes a pro nás : Starý zákon : É Palaia Diathéké kata tous evdomékonta. T. 1 : É Palaia Diathéké kata tous evdomékonta. T. 2 : Leksika Istoričeskoj Palei : The Lion story Bible. Pt. 1, Twenty stories from the Old Tes. info
 • Predsokratovci a Platón (Variant.) : Antológia z diel filozofov. 1, Predsokratovci a Platón : Antológia z diel filozofov. 1, Predsokratovci a Platón [Epocha, 1970]. info
 • Světová náboženství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. info
 • Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Edited by Jiří Prosecký. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 359 stran. ISBN 9788020024718. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, č. 8, s. 39-49. ISSN 1801-0288. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • Egyptská kniha mrtvých : kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. Translated by Jaromír Kozák. Praha: Eminent, 2002. s. 248-487. ISBN 807281091X. info
 • KYSUČAN, Lubor. Na zlomu času : devět zastavení na konci starověku a druhého tisíciletí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 98 s. ISBN 8070677740. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 177 s. ISBN 80-86027-05-8. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva, Jana ZACHOVÁ a Václav MAREK. Moudrost věků : Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda-Libertas, 1994. 679 s. ISBN 802050401X. info
 • STROUHAL, Evžen. Život starých Egypťanů [Strouhal, 1994]. Photo by Evžen Forman. 3. vyd. Londýn: Opus Publishing, 1994. 280 s. : i. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HÉSIODOS. Zpěvy železného věku (Zrození bohů, Práce a dny, Štít, Soutěž Homéra a Hésioda). Přeložila Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1990. Prémie Antické knihovny. ISBN 80-205-0127-4. info
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie : cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu. Praha: Orbis, 1976. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegyptské. Sv. 3, Nauky Aniova a Amenemopetova. V Praze: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1929. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegyptské. Sv. 1, Demotický morální papyrus leydenský. V Praze: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1926. info
 • PLATÓN. Ústava [Platon, 1921]. Translated by František Novotný. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 404 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Esej (ca 5 stran) zaměřená na vybrané téma související s tématy přednášek.
Informace učitele
V kurzu je vítána bezprostřední diskuse v průběhu hodin.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ409