LJBcA07 Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury. V souladu se standardní periodizací podává výklad literatury od počátků až po období konce republiky. Po skončení kurzu student dokáže:
rozlišit hlavní žánry římské literatury do konce republiky;
jmenovat a charakterizovat jejich hlavní zástupce a jejich díla;
orientovat se v relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Úvod do dějin římské literatury, základní pojmy
 • 2. Epika archaického období (Livius Andronicus, Naevius, Ennius)
 • 3. Drama archaického období (Livius Andronicus, Naevius, Ennius, Pacuvius, Accius, Plautus, Terentius)
 • 4. Nepragmatická historiografie archaického období
 • 5. Římská rétorika a řečnictví před Ciceronem
 • 6. Římská satira: počátky; Lucilius
 • 7. Mladořímská básnická škola a její předchůdci
 • 8. Catullus
 • 9. Cicero, řečník a rétor
 • 10. Římská filozofická próza a epos (Cicero, Lucretius)
 • 11. Římská nauková próza (Cato, Varro)
 • 12. Nepragmatická a pragmatická historiografie Ciceronova období.
 • 13. Další žánry (např. menippská satira, attellána, mímos)
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 s. sine. ISBN 80-85917-87-4. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • ALBRECHT, Michael von. Meister römischer Prosa : von Cato bis Apuleius : Interpretationen. 3., erg. Aufl. Tübingen: Francke Verlag, 1995. 259 s. ISBN 3-8252-1844-9. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
  neurčeno
 • ALBRECHT, Michael von. Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius : mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit. Bd. 1 [Albrecht, 1997]. 2., bearb. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. xviii, 704. ISBN 3-598-11198-3. info
 • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 s. info
Výukové metody
Přednášky - 2 hodiny týdně, maximální neomluvená neúčast 30%. Domácí příprava - četba probíraných textů dostupných v českých překladech.
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se ze série otázek zaměřených na hlavní díla vybraných autorů římské republikánské literatury. Současně bude prověřena schopnost studenta charakterizovat a analyzovat vybrané římské literární dílo.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LJBcA07