LJBcA08 Římská literatura císařství: od Augustovych básníků po Boethia

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A21
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů Dějiny antické literatury I, II, III podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury od Augustova po tzv. úpadkové období (v souladu se standardní periodizací). Po skončení kurzu je student schopen:
rozlišit hlavní žánry konkrétních období;
jmenovat a charakterizovat jejich hlavní zástupce a jejich díla;
orientovat se v relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Císařství a jeho vliv na literární tvorbu
 • 2. Augustovi "zlatí" básníci: první generace (Vergilius, Horatius)
 • 3. Augustovi "zlatí" básníci: druhá generace (Ovidius, Propertius, Tibullus)
 • 4. Próza v době Augustově: historiografie, rétorika (Livius, Seneca St.)
 • 5. Epika tzv. stříbrného a úpadkového období
 • 6. Drama za císařství (Seneca Ml.)
 • 7. Rétorika a školství (Quintilianus, Tacitus, Plinius)
 • 8. Historiografie za Nerona a po něm (Tacitus, Historia Augusta, Ammianus Marcellinus)
 • 9. Nauková literatura (commentarii...)
 • 10. Román a společenská satira
 • 11. Počátky křesťanské literatury
 • 12. Augustin a Boethius: první a poslední
 • 13. Poezie pozdní antiky
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 s. sine. ISBN 80-85917-87-4. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
  neurčeno
 • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 s. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
Výukové metody
Přednášky 2 hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných textů.
Metody hodnocení
Kolokvium či zkouška: Písemná část skládající se ze 4 otázek zaměřených na hlavní díla vybraných autorů římské poezie. Současně ústní rozhovor: prověření schopnosti studenta charakterizovat a analyzovat vybraný římský básnický žánr. U zkoušky je navíc součastí ústní pohovor nad seznamem studentovy četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti novořeckého jazyka zapisují kolokvium.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJBcA08