LJBcA06 Antická řecká literatura: helénistické a římské období

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.24
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu, navazujícího na kurz Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi, je podat celkový přehled dalšího rozvoje a diferenciace jednotlivých poetických i prozaických literárních žánrů řecké literatury v období helénistickém a částečně ještě i v období attickém (attická próza) se stručným výhledem do období římského. Součástí výkladu je i zběžné poučení o způsobu dochování starořeckých děl a o jejich recepci.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
dokáže popsat vývoj řecké literatury v daných obdobích a zasadit ho do historického kontextu;
dokáže charakterizovat důležité žánry řecké prózy i poezie daných období a popsat jejich specifika v antické literatuře;
je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušných obdobích a charakterizovat jejich dílo;
má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1.-5. Próza attického období (historiografie: Tkúkýdidés; Xenofón; rétorika a řečnictví: Démosthenés; Ísokratés; Lysiás; filozofická próza);
 • 6. Hellénistické období - úvod (Múseion);
 • 7.-8. Epika hellénistického období (Kallimachos z Kyrény; Apollónios Rhodský);
 • 9. Didaktická poezie hellénistického období (Arátos ze Sol; Níkandros z Kolofónu);
 • 10. Lyrika hellénistického období (Theokritos a jeho následovníci; epigramy);
 • 11. Hellénistické drama;
 • 12. Hellénistická próza (historiografie; novela);
 • 13. Další vývoj řecké literatury v římském období;
Literatura
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
Výukové metody
Přednášky. Domácí práce / četba probíraných textů.
Metody hodnocení
Samostatná četba textů v průběhu semestru (texty jsou částečně dostupné v e-kurzu). Znalosti z probraného učiva budou předmětem ústní zkoušky. Ke zkoušce je třeba přinést seznam přečtené starořecké literatury, obsahující veškeré bibliografické údaje.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti novořeckého jazyka zapisují kolokvium.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJBcA06