EN

FF:LJBcB07 Antická mytologie: bohové - Informace o předmětu

LJBcB07 Antická mytologie: bohové

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simone Sumelidu (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJBcB07/01: Čt 12:00–13:40 C33, I. Radová
LJBcB07/02: Čt 10:00–11:40 C33, S. Sumelidu
Předpoklady
Pro zápis do kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 425 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 352/425, pouze zareg.: 0/425, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/425
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je základní seznámení s řeckou a římskou mytologií. Studenti, kteří absolvují tento kurz, budou také schopni rozpoznat vliv antické mytologie na výtvarnou a literární tvorbu. Klasický kurz je částečně podpořen kurzem elektronickým: viz e-learningová podpora FF MU, Ústav klasických studií, kurz "Antická mytologie" https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/index.php?categoryid=22&browse=courses&perpage=20&page=1. Po skončení kurzu se studenti budou orientovat v antické mytologii a v příslušné sekundární literatuře do té míry, že budou schopni vyhledat základní informace o jakékoliv antické postavě. Budou rovněž umět interpretovat postavy inspirované antikou ve výtvarném umění.
Osnova
 • 1. Úvod, řecké kosmogonie;
 • 2.-5. Olympská božstva (Zeus, Hérá, Athéna, Apollón, Artemis, Héfaistos, Afrodíté, Erós, Hermés, Arés, Hestiá);
 • 6. Nižší božstva a božstva osudu (Themis, Hóry, Múzy, Charitky, Hébé, Moiry, Áté, Nemesis, Tyché, Níké);
 • 7. Božstva nebeských jevů (Hélios, Seléné, Eós, Íris, Hyady, Plejady);
 • 8. Mořská božstva (Poseidón, Amfitríté, Pontos, Ókeanos, Atlás, Ínó, Trítón, Próteus, Glaukos);
 • 9.-10. Pozemská božstva (Gáia, nymfy, Rheiá, Kybelé, Dionýsos, satyrové, Silénos, Pán, Priápos, Démétér, Kentaurové);
 • 11.-12. Podsvětní božstva (antické představy o podsvětí, Hádés, Persefoné, Hypnos, Thanatos, Hekaté, Erínye, Kéry);
 • 13. Systém římské mytologie a náboženství (Ianus, Larové, Penáti, Geniové, Saturnus, Vertumnus, Pomona, Flora, Bona Dea, Terminus, Pales);
Literatura
 • BRISSON, Luc. How philosophers saved myths : allegorical interpretation and classical mythology. Translated by Catherine Tihanyi. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago, 2008. xiv, 206. ISBN 0226075354. info
 • GRANT, Michael a John HAZEL. Who's who in classical mythology. 1st pub. London: Routledge, 2002. x, 367. ISBN 0415260418. info
 • KERÉNYI, Karl a Carl Gustav JUNG. Věda o mytologii. Vyd. 1. V Brně: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995. 229 s. ISBN 80-85880-06-7. info
 • REID, Jane Davidson. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1990s. Edited by Chris Rohmann. New York: Oxford University Press, 1993. xxiii ;. ISBN 0195049985. info
 • BOUZEK, Jan a Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko [3-2913]. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-02083-4. info
 • MORFORD, Mark P. O. a Robert J. LENARDON. Classical mythology. 3rd ed. New York: Longman, 1985. xvi, 576. ISBN 0582285410. info
 • Classical mythology in twentieth-century thought and literature. Edited by Wendell M. Aycock - Theodore M. Klein. Lubbock: Texas Tech Press, 1980. ISBN 0-89672-079-9. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s., [5. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
 • GROH, František a Leo František SASKA. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Rybková. 9. vyd. V Praze: Nakladatelství I. L. Kober, 1948. 267 s. : i. info
 • SMITH, William. A classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography. Edited by Marindin. G. E. London: John Murray, 1919. vi, 1018 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou dvouhodinové přednášky jednou týdně.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, skládajícího se z 22 otázek (v testu lze dosáhnout celkem 30 bodů). Minimální úspěšnost je 60%, tzn. 18 bodů. Při vyhodnocování testu se odečítá 0,25 bodu za chybně zodpovězenou otázku a 0,25 bodu za nezodpovězenou otázku.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=521
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJBcB07