LJIIB03 Stát ve starověku I

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Hudečková
Předpoklady
LJSoZk Soub. zk. z latiny || KRSoZk Soub. zk. z klas. řečtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
  • 1. Rozdíly mezi rodovou společností a státem; základní typy států starověkého období.
  • 2. Stát a společnost ve staré Mezopotámii a Egyptě (shody, rozdíly, přežívání některých prvků do antického období); náboženství a právo v životě starého Orientu; mezilidské vztahy.
  • 3. Nejstarší státní útvary Evropy v rámci Mínojské a mykénské civilizace.
  • 4. Řecké městské státy a občanské spol. antického typu; první demokracie světa a hranice jejich možností; řecké politické myšlení.
  • 5. Staroperská veleříše; absolutní monarchie hellénistického období - 1. pokus o globalizaci starověkého světa.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno za odevzdání eseje (ca. 5 stran) o polit., sociálním nebo náboženském vývoji ve vybraném období starověku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2000/LJIIB03