LJMedA10 Textověkritický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 A22
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty latinské medievistiky s praktickými stránkami textové kritiky se zaměřením na středověké texty bohemikální provenience. Studenti budou poučeni o všech stránkách přípravy kritické edice; po absolvování kurzu budou zvládat základy práce se středověkými rukopisy, naučí se pracovat se speciálním programem pro kritické edice a budou se orientovat v nezbytné sekundární literatuře (soupisy rukopisů, dějiny českých historických fondů aj.)
Osnova
 • Základní pojmy textové kritiky
 • Specifika vydávání středověkých latinských textů, speciálně bohemikální provenience
 • Pravidla pro transkripci
 • Specifika ortografie středověké latiny, výslovnost
 • Classical Text Editor – program pro kritické edice
 • Citace a jejich určování: biblické citáty; římské právo, kanonické právo
 • Elektronické databáze středověkých textů
 • Edice diplomatického materiálu
 • Zvláštnosti středověké poezie
 • Novověké texty
 • Staročeské texty
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Vyd. 1. Brno: UJEP Brno, 1973. 70 s. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  doporučená literatura
 • HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2007. 80 s. ISBN 9788070504833. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Rudolf Havel - Břetislav Štorek - Jiří Flaišman - Michal Kosák. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • MAAS, Paul. Textkritik. Einleitung in die altertumswissenschaft. 1960. info
Výukové metody
praktická výuka – četba a kolace rukopisů, práce s Classical Text Editor; seminární diskuse; krátký teoretický úvod
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná aktivní účast na seminářích (75%) a průběžná příprava jednotlivých praktických úkolů; na konci kurzu studenti odevzdají samostatně vypracovanou menší práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJMedA10