LJMedB24 Digital Humanities v medievistice

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Mertel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Zdenko Vozár (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav religionistiky - Filozofická fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základy využití digitálních postupů v oblasti humanitních věd. Zaměří se na evropský středověk a relevantní kulturní okruh. Studenti získají přehled o vybraných nástrojích digitální textové analýzy, o vybraných digitálních projektech a obecně o potenciálu digitálního výzkumu ve vztahu ke středověkému, především písemnému materiálu. Kurz je zaměřen prakticky: představuje základy práce s textovými korpusy, digitální edice, síťové analýzy a tvorby jednoduchých digitálních map. Většina probíraných příkladů pracuje se středověkým latinským materiálem, ale dovednosti předávané v kurzu jsou obecnější a cílí na široké spektrum zájemců o počítačové zpracování různých druhů dat.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat a rozumět tomu, co znamená Digital Humanities (DH);
- porozumět základům kvantitativního a komputačního přístupu;
- podat přehled současného bádání na poli DH v českém kontextu;
- porozumět několika vybraným metodám aplikovatelným v medivistickém bádání;
- aktivně využít vybranou metodu DH na zvoleném materiálu.
Osnova
 • 1. Úvod do DH.
 • 2. Uvedení do "datové představivosti".
 • 3. Korpusová lingvistika I.
 • 4. Korpusová lingvistika II.
 • 5. Digitální edice a textová kritika I.
 • 6. Digitální edice a textová kritika II.
 • 7. Analýza sítí I.
 • 8. Analýza sítí II.
 • 9. Kvantitativní textová analýza.
 • 10. Tvorba map I.
 • 11. Tvorba map II.
 • 12. Seminář ke studentským projektům.
Literatura
  doporučená literatura
 • Defining digital humanities :a reader. Edited by Melissa M. Terras - Julianne Nyhan - Edward Vanhoutte. 1 online r. ISBN 9781409469643. info
 • APOLLON D., BÉLISLE C., RÉGNIER P. (eds.): Digital Critical Editions. Urbana-Champaign – Chicago: Illinois University Press, 2014.
 • TROVATO, Paolo. Everything you always wanted to know about Lachmann's method : a non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of Post-Structuralism, cladistics, and copy-text. Edited by Michael D. Reeve. Prima edizione. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014. 355 stran. ISBN 9788862925280. info
 • Macroanalysisdigital methods and literary history. Edited by Matthew Lee Jockers. Urbana: University of Illinois Press, 2013. x, 192 p. ISBN 9780252094767. info
 • BURDICK, Anne, Johanna DRUCKER, Peter LUNENFELD, Todd PRESNER a Jeffrey SCHNAPP. Digital humanities. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2012. x, 141. ISBN 9780262018470. info
 • MORETTI, Franco. Graphs, maps, trees : abstract models for a literary history. Paperback edition. London: Verso, 2007. 119 stran. ISBN 9781844671854. info
 • A companion to digital humanities. Edited by Susan Schreibman - Raymond George Siemens - John Unsworth. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xxvii, 611. ISBN 9781405168069. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse, samostatné zpracování zadaného výzkumného úkolu - studenti zpracují v rámci samostatné práce krátký projekt s použitím jedné z následujících metod: Zpracování digitální edice vybraného textu; Síťová analýza; Tvorba map; Lexikografie).
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast na výuce (více než 3 neomluvené absence lze po domluvě řešit vypracováním náhradního úkolu); zpracování závěrečné práce s použitím digitální metody dle vlastního výběru v rámci samostatné či skupinové práce, týkající se jedné z následujících oblastí:
- Digitální edice vybraného krátkého textu
- Menší digitální datová sada se základní deskriptivní statistikou a grafy
- Síťová analýza (deskriptivní statistika a vizualizace)
- Mapa (menší digitální datová sada se zeměpisnými souřadnicemi a její jednoduchá vizualizace)
- Lexikografický výstup (několik zpracovaných hesel, které z dostupných slovníků vytvoří strukturované heslo v XML; podmínkou je uvedení alespoň 10% vlastních nepřevzatých příkladů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJMedB24