LJMedC05 Četba Tacita

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Absolutorium bakalářského stupně studijního programu latina.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je: porozumění vybraným pasážím Tacitova díla; -schpnost překladu předem připravených míst - schopnost výkladu obsahu textů předem nepřipravených schopnost základního jazykového a stylistického komentáře;
Výstupy z učení
Student získá schopnost základního věcného komentáře Tacitových děl na základě informací z různých oblastí (literatury, historie apod.)
Osnova
 • Zadané texty:
 • Germania;
 • Annales I; II, 41-88; III, 1-6; IV; VI, 45-51; XI, 34-38; XV.
Literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. P. Cornelii Taciti Annalium libri XV-XVI : Einleitung, Text und vollständiger kritischer Apparat aller bekannten Handschriften. Edited by Franz Römer. Wien: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1976. ISBN 3205070240. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. Praha: Svoboda, 1975. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy [Tacitus, 1975]. 3., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Germania ; O životě a povaze Julia Agricoly : O životě a povaze Julia Agricoly (Přít.). Praha: Springer a spol., 1945. 29 s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Germania. Edited by Eugen Fehrle, Translated by Eugen Fehrle. München: J.F. Lehmanns Verlag, 1944. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Cornelii Taciti Ab excessu divi Augusti quae supersunt : Ab excessu divi Augusti quae supersunt (Variant.). Edited by Émile Person. Paris: Librairie classique d'Eugene Belin, 1939. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. P. Cornelii Taciti Libri qui supersunt. T. 1, Libri ab excessu Divi Augusti : annales : Libri qui supersunt. T. 1, Libri ab excessu Divi Augusti : annales (Variant.). Edited by Ericus Koestermann. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1938. v, 382, 53. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. D. 2. Translated by Antonín Minařík. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1935. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Cornelii Taciti libri qui supersunt. Edited by Karl Halm. Ed. ster. Lipsiae: B.G. Teubner, 1901. 396 s. info
Výukové metody
Samostatná domácí četba.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.