LMKA_a05 Teorie překladu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 2/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/15
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška seznámí studenty s metodologií a terminologií vědy o překladu. Student se naučí pracovat se základními translatologickými koncepcemi dílčích odvětví (literární, odborný překlad), rozpozná jejich hlavní faktory, pracovní metody a bude umět definovat a používat základními pojmy (překlad, translát, cílový text; překladatel; překladatelské kompetence; typy překladu; ekvivalence; funkční adekvátnost; funkce překladu). Cílem kurzu je naučit studenty na základě vyložených poznatků používat odbornou argumentaci k výkladu a hodnocení různých aspektů překladatelské práce, a to jak v literárněvědném či translatologickém kontextu, tak v překladatelské praxi při jednání s klienty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat a používat základní translatologické pojmy,
- bude umět pracovat teoreticky-argumentačně se základními translatologickými koncepcemi dílčích oblastí při jednání s klienty,
- bude umět stanovit komunikační funkce výchozího a cílového textu s ohledem na potenciální překladatelskou zakázku,
- bude umět pracovat prakticky-strategicky se základními translatologickými koncepcemi dílčích oblastí při řešení překladatelské zakázky,
- bude umět užívat své rešeršní dovednosti při řešení překladatelské zakázky,
- bude umět jednat interkulturně kompetentně při řešení překladatelské zakázky s ohledem na žánr cílového textu.
Osnova
 • Pojednány budou následující tematické okruhy:
 • - překladatelský proces
 • - definice překladu
 • - textové příznaky textu a translátu
 • - překladatel a faktory ovlivňující překladatelský proces
 • - překladatelské kompetence
 • - charakteristika literárního textu a literárního překladu vs. neliterární překlad
 • - překlad jako performativ – komunikační funkce a význam textu
 • - pragmatika v překladu
 • - žánr a překládání
 • - strategie překladu (skopos, fidelita, adekvátnost, loyalita, translatorické jednání, konstruktivní a tvořivé překládání)
 • - překlad a teorie meziliterárních vztahů
 • - recepční tradice
 • - ekvivalence a překlad
 • - adekvátnost a překlad
 • - kognitivní vědy a překládání, význam sémantiky prototypu pro překládání
 • - sémanika scény a rámce
 • - dynamické modely myšlení a překlad
 • - modely narativních struktur a překlad
Literatura
  povinná literatura
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • Myslenie o preklade. Edited by Libuša Vajdová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2007. 184 s. ISBN 9788081010064. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
  doporučená literatura
 • Heinemann, W. - Viehweger, D. Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991.
 • Snell-Hornby, M., et al. Handbuch Translation. 2., verbess. Aufl. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1999 (či další vyd.).
 • BADSTÜBNER-KIZIK, Camilla, Raija HAUCK a Zbyněk FIŠER. Übersetzung als Kulturvermittlung.Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015. 250 s. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8. doi:10.3726/978-3-653-05037-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Hospodin je král - starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Praha: Česká biblická společnost, 2011. 303 s. ISBN 9788087287361. info
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
 • TURNER, Mark. Literární mysl : o původu myšlení a jazyka. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 278 s. ISBN 8072941305. info
  neurčeno
 • NORD, Ch. Translating as a Purposeful Activity: Fuctionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 s.
 • SNELL-HORNBY, M. Translation studies : an integrated approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988.
 • Venuti, L. Translation Changes Everything. N. Y. :Routledge, 2013.
 • Beylard-Ozeroff, A. - Králová, J. - Moser-Mercer, B. (ed.). Translators’ Strategies and Creativity. 1th ed. Amsterdam: John Benjamin Publishing Co., 1998.
 • Kußmaul, P. Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenbug-Verlag, 2000.
 • Stolze, R. Übersetzungstheorien: eine Einführung. Tübingen: Narr, 1997 (nebo pozdější vydání).
 • The Routledge handbook of translation studies. Edited by Carmen Millán - Francesca Bartrina. First published in paperback. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xix, 571. ISBN 9780415559676. info
 • SATTLER-HOVDAR, Nina. Translation - Transkreation : vom Über-Setzen zum Über-Texten. Berlin: BDÜ Fachverlag, 2016. 168 stran. ISBN 9783938430736. info
 • Interkulturalität und (literarisches) Übersetzen. Edited by Silke Pasewalck - Dieter Neidlinger - Terje Loogus. Tübingen: Stauffenburg, 2014. 334 s. ISBN 9783860570975. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc Van Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins, 2013. xii, 232. ISBN 9789027270818. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc Van Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins, 2012. xii, 220. ISBN 9789027203335. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier. Amsterdam: John Benjamins, 2011. x, 197. ISBN 9789027203328. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc van Doorslaer. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2010. 458 p. ISBN 9789027273765. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK (jednooboroví) je předmět povinný - kredity A; pro posluch. LMK (dvouobor.) povinně volitelný (kredit B); pro Český jaz. a lit. mgr. nav. prez. a pro Učitelství ČJ pro SŠ mgr. nav. prez. kredit B. Pro ostatní kredity C.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKA_a05