LgJ701 Praktický kurs sanskrtu I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J21
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 4/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student umí číst a psát dévanágarském písmu; zná sandhi; deklinaci vokalických jmenů; časování tematických sloves v indikativu, imperativu, optativu prézenta a v imperfektu jak aktiva, tak média a pasiva; ovládá příslušnou slovní zásobu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu student umí číst a psát dévanágarském písmu; zná sandhi; deklinaci vokalických jmenů; časování tematických sloves v indikativu, imperativu, optativu prézenta a v imperfektu jak aktiva, tak média a pasiva; ovládá příslušnou slovní zásobu.
Osnova
 • 1. hodina - písmo, ligatury, deklinace a-kmenů m. a n. 2. hodina - časování tematických sloves v ind. prézentu - aktivum 3. hodina - časování tematických sloves v ind. prézentu - medium 4. hodina - časování imperfekta v akt. 5. hodina - časování imperfekta v mediu 6. hodina - časování pasiva 7. hodina - skloňování vokalických kmenů (i a u- kmenů) 8. hodina - principy sandhi 9. hodina - časování v imperativu akt. i med. 10. hodina - časování v optativu akt. i med. 11. hodina - skloňování vokalických kmenů (í a ú- kmenů) 12. hodina - kauzativa
Literatura
  neurčeno
 • MACDONELL, Arthur Anthony. A practical Sanskrit dictionary. Springfield, Va.: Nataraj Books, 2012. xi, 384. ISBN 1881338568. info
 • WHITNEY, William Dwight. Sanskrit Grammar. Delhi: Motilal Banarsidass, 2005. info
 • MONIER-WILLIAMS, Monier. Sanskrit English Dictionary. New Delhi: Munishram Manoharlal, 2004. info
 • MORGENROTH, Wolfgang. Lehrbuch des Sanskrit : Grammatik, Lektionen, Glossar. 6., unveränderte Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1989. 365 s. ISBN 3324002885. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Deutsch-Sanskrit. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1988. ISBN 3324003377. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Sanskrit-Deutsch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1987. ISBN 3324002451. info
 • ERHART, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980. info
 • MONIER-WILLIAMS, Monier. A dictionary English and Sanskrit. 4th Indian ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1976. xx, 859. ISBN 9788120804548. info
 • MAYRHOFER, Manfred. Concise etymological Sanskrit dictionary. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1976. xxiii, 808. ISBN 3533024660. info
 • BURROW, Thomas. Sanskrit : The Sanskrit language. Translated by N. Larina. Moskva: Progress, 1976. 409 s. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 2, Historickosrovnávací mluvnice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 161 s. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 1, Popisná mluvnice [3-11305/1]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
 • Sanskrit-Wörterbuch. Edited by Otto von Böhtlingk - Rudolf von Roth. Delhi: Motilal Banarsidass publishers, 1900. 1100 sloup. ISBN 8120807243. info
Výukové metody
výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 cvičení zaměřených na základní jazykové dovednosti.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
K testu budou připuštěni ti studenti, kteří absolvují 80% výuky. V případě větší absence studenti odevzdají v písemné podobě vypracovaná cvičení z těch hodin, kterých se neúčastnili. Cvičení převedou do latinky, přeloží do češtiny a provedou gramatický rozbor všech (!) ohebných slov.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgJ701