LgJ702 Praktický kurs sanskrtu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti znát a umět aplikovat následující části sanskrtské gramatiky: imperativ aktiva, media a pasiva, skloňování r-kmenů, skloňování konsonantických kmenů, skloňování prézentních participií, optativ a zájmena.
Výstupy z učení
Na konci kursu budou studenti znát a umět aplikovat následující části sanskrtské gramatiky: imperativ aktiva, media a pasiva, skloňování r-kmenů, skloňování konsonantických kmenů, skloňování prézentních participií, optativ a zájmena.
Osnova
 • - imperativ akt. - imperativ med. - deklinace r-kmenů - deklinace konsonantických kmenů - deklinace part. ps. akt. a med. - optativ akt. - optativ med. - zájmena
Literatura
 • MACDONELL, Arthur Anthony. A practical Sanskrit dictionary. Springfield, Va.: Nataraj Books, 2012. xi, 384. ISBN 1881338568. info
 • MONIER-WILLIAMS, Monier. Sanskŗit-English dictionary : etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages. Edited by Ernst Leumann - Carl Cappeller. New ed., greatly enl. and im. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 2008. xxxiv, 133. ISBN 9788121502009. info
 • WHITNEY, William Dwight. Sanskrit Grammar. Delhi: Motilal Banarsidass, 2005. info
 • STENZLER, Adolf Friedrich. Elementarbuch der Sanskrit-Sprache : Grammatik, Texte, Wörterbuch. Edited by Richard Pischel - Karl F. Geldner - Albrecht Wezler. 18. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1995. viii, 141. ISBN 3110086689. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Deutsch-Sanskrit. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1988. ISBN 3324003377. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Sanskrit-Deutsch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1987. ISBN 3324002451. info
 • ERHART, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980. info
 • MAYRHOFER, Manfred. Sanskrit-Grammatik : mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3., durchgesehene Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1978. 110 s. ISBN 3110071770. info
 • MAYRHOFER, Manfred. Concise etymological Sanskrit dictionary. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1976. xxiii, 808. ISBN 3533024660. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 2, Historickosrovnávací mluvnice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 161 s. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 1, Popisná mluvnice [3-11305/1]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
Výukové metody
výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 cvičení zaměřených na základní jazykové dovednosti.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Nutná absolvovaný Praktický kurs sanskrtu I. - OJ111
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgJ702