LgMA03 Experimentální syntax a sémantika I.

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 L42
Předpoklady
Předpokládá se pasivní znalost angličtiny a základy predikátové logiky prvního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty rozumět současným syntaktickým a sémantickým teoriím; a chápat, jak lze predikce těchto teorií experimentálně testovat.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- orientovat se v rozdílných koncepcích, které v současné době probíhají moderní formální lingvistikou (syntaktických i sémantických);
- samostatně promýšlet teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka;
- chápat experimentální testování jednotlivých teorií (klíčové studie: Mathewson, Baayen, ...);
- pracovat s experimenty na materiálu přirozeného jazyka (tvorba dotazníku, vztah dat a formálního modelu, ...).
Osnova
 • frázová struktura, sémantické role, anafory, transformace, prázdné kategorie, minimalistický program
 • rozhraní mezi syntaxí a sémantikou
 • logické typy, lambda abstrakce, modelování jednotlivých kategorií přirozeného jazyka (množiny, množiny množin, ...)
 • dotazníky, design experimentu, replikace experimentů
Literatura
  povinná literatura
 • HEIM, Irene a Angelika KRATZER. Semantics in generative grammar. 1st pub. Malden, Mass.: Blackwell, 1998. viii, 324. ISBN 9780631197126. info
  doporučená literatura
 • Haegeman, Liliane (1997): The New Comparative Syntax. London: Longman.
 • Sportiche, Koopman & Stabler (2003). An introduction to syntactic analysis and theory. http://www.linguistics.ucla.edu/people/stabler/isat.pdf.
 • Johnson, Kyle. Introduction to Transformational Grammar. Lecture notes. Ms. University of Massachusetts, Amherst.
 • Culicover, Peter W. - Jackendoff, R. Simpler syntax. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-927108-9.
 • Bochnak, M. Ryan, and Lisa Matthewson, eds. Methodologies in Semantic Fieldwork. Oxford University Press, 2015.
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. a Jacqueline GUÉRON. English grammar :a generative perspective. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. xiii, 672. ISBN 0-631-18839-8. info
 • FROMKIN, Victoria a Robert RODMAN. An introduction to language [Fromkin, 1998]. 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1998. xvii, 566. ISBN 0-03-018682-X. info
 • CHOMSKY, Noam. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. 420 s. ISBN 0-262-53128-3. info
  neurčeno
 • BAAYEN, Rolf Harald. Analyzing linguistic data : a practical introduction to statistics using R. 1st print. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xiii, 353. ISBN 9780521882590. info
 • SGALL, Petr. Úvod do syntaxe a sémantiky : některé nové směry v teoretické lingvistice. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 197 s. URL info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, diskuse v hodině. Zakončení formou písemného testu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LgMA03