MEDMgr17 Jazyková cvičení z arabštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (pomocník)
Garance
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PAPVA_10 Arabština IB || PAPVA_35 Arabština IIA || PAPVA_36 Arabština IIB || PAPVA_47 Arabština IIIA || PAPVA_48 Arabština IIIB
Predmet je odporúčaný študentom, ktorí úspešne absolvovali aspoň 1 rok štúdia arabčiny (MEDMgr13 a MEDMgr14).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Predmet je zameraný predovšetkým na precvičenie a doplnenie gramatiky preberanej v povinných Jazykových seminároch na vybraných cvičeniach. Komunikatívne zručnosti študentov budú naďalej rozvíjané prostredníctvom doplnkových posluchových a štylistických cvičení. Výstupná úroveň: A2/B1.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budú študenti schopní:
- porozumieť zložitejšiemu posluchovému materiálu;
- porozumieť zložitejšiemu textu;
- aplikovať nadobudnuté jazykové kompetencie z povinných seminárov.
Osnova
  • Precvičovanie zložitejších gramatických javov.
  • Posluch s porozumením (na úrovni A2-B1).
  • Čítanie s porozumením (na úrovni A2-B1).
  • Konverzačné témy (na úrovni A2-B1).
Literatura
  • GAAFAR, Mahmoud a Jane WIGHTWICK. Easy Arabic reader : a three-part text for beginning students. New York: Mc Graw Hill, 2011. 224 stran. ISBN 9780071754026. info
  • SCHULZ, Eckehard, Günter KRAHL a Wolfgang REUSCHEL. Standard Arabic : An elementary-intermediate course. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 654 s. ISBN 0-521-77465-9. info
  • OLIVERIUS, Jaroslav. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 255 s. ISBN 80-7184-785-2. info
  • HAYWOOD, John A. a H. M. NAHMAD. New Arabic Grammar of the Written Language. 2nd rev. ed. London: Lund Humphries, 1990. 712 s. ISBN 0-85331-585-X. info
Výukové metody
Gramatické, lexikálne a konverzačné cvičenia, čítanie a posluch s porozumením.
Metody hodnocení
Vypracovanie domácich úloh zadávaných priebežne počas semestra, aktívna účasť na seminároch (splnenie 75 % dochádzky), písomný test na konci semestra.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.