MUBKO_B006 Encyklopedie Brna II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + individuální konzultace 6 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 13:00–13:50 G21, Čt 2. 4. 13:00–13:50 G21, Čt 23. 4. 13:00–13:50 G21, Čt 14. 5. 13:00–13:50 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět motivuje k individuální vědecké práci prostřednictvím metodiky zpracování skupiny souvisejících encyklopedických hesel. Vede k získání zkušeností v práci s prameny a odbornou literaturou a pochopení interpretačních souvislostí uvnitř vytvářených datových souborů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- samostatně zpracovat související soubor encyklopedických hesel
- vytvářet relevantní vazby mezi encyklopedickými hesly v rovině obsahové, chronologické a topografické
- řídit tematicky vymezený pracovní mikrotým v rámci autorského kolektivu encyklopedie
Osnova
 • 1. Výběr tématu k individuálnímu zpracování skupiny souvisejících hesel
 • 2. Vytěžení zdrojových souborů – archivní prameny, odborná literatura, alternativní zdroje
 • 3. Zpracování skupiny souvisejících hesel v aplikaci Internetové encyklopedie dějin Brna
 • 4. Zpracování obrazové dokumentace k heslům
 • 5. Topografické ukotvení hesel v aplikaci Internetové encyklopedie dějin Brna
 • 6. Definování souvislostí zpracované skupiny encyklopedických hesel v rámci obsahového a chronologického kontextu encyklopedie
Literatura
  doporučená literatura
 • FASORA, Lukáš a Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 s. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • DVOŘÁK, Tomáš a Aleš VYSKOČIL. Jak psát dějiny velkých měst? Syntetické zpracování městských dějin jako teoretický a praktický problém v období informační revoluce. Projekt Velké dějiny Brna. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 15-30, 16 s. ISBN 978-80-7286-296-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka. JAN, Libor: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2013. 1071 s., 86 s. barev. obr. příl. (rec.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 1 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, č. 1. ISSN 1211-6068. info
 • LEČBYCHOVÁ, Olga a Irena LOSKOTOVÁ. Internet Encyclopaedia of Brno History, the City on Display. In Wofgang Börner, Susane Uhlirz. 15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010. 1. vyd. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2011. s. 575-581, 7 s. ISBN 978-3-200-02448-9. URL info
 • LOSKOTOVÁ, Irena a Olga LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica, Brno: MU, 2011, roč. 36, č. 2, s. 634-638. ISSN 0231-5823. info
 • Encyklopedický dům. Česká multimediální encyklopedie [CD-ROM]. Voznice: LEDA, 1996. 1 CD-ROM :. info
 • Kdo byl kdo : v našich dějinách ve 20. století : multimediální encyklopedie na CD-ROM [CD-ROM]. Praha: Libri, 1996. 1 CD-ROM. info
 • Dějiny města Brna. 2. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1973. 378 s., ca. info
 • Dějiny města Brna. 1. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1969. 290 s., ca. info
 • HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C. Brno : stavební a umělecký vývoj města : Brno : building and artistic development of the town : Brno : édification et développement artistique de la ville : Brno : strojitel'noje i chudožestvennoje razvitije goroda. Vyd. 1. V Praze: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947. 370 s., 14. info
Výukové metody
individuální projekt
Metody hodnocení
individuální projekt
Informace učitele
http://www.encyklopedie.brna.cz
Hesla se zpracovávají v aplikaci Internetová encyklopedie dějin Brna. K předmětu je nabízen doprovodný kurz v prostředí ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUBKO_B006