NJI_13 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/2

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Yannick Manuel Baumann, M.A. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Karolin Bůžek (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
Mag. phil. Johanna Lenhart, M.A. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Marlena Ida Teitge, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_13/01: Út 16:00–17:40 G23, Pá 14:00–15:40 L34, J. Köck, Z. Mareček
NJI_13/02: Út 18:00–19:40 G22, St 12:00–13:40 K32, J. Lenhart, Z. Mareček
Předpoklady
NJI_09 Sprachpraktische Übungen II/1
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: C1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der von den muttersprachlichen Lektoren verantwortete Teil der sprachpaktischen Übungen besteht aus drei Säulen:
1. gleichemäßiges Training der vier Sprachfertigkeiten
2. landeskundliche Aspekte der deutschsprachigen Länder
3. methodische Fertigkeiten (Schwerpunkt Essay und Seminarreferat)
- ferner wird pro Semester gemeinsam ein längerer literarischer Text gelesen
Bei den tschechischen Dozenten liegt der Hauptakzent auf einigen schwierigen Problemen der Grammatik sowie auf dem Übersetzen journalistischer Texte aus den Bereichen Kultur- und Gesellschaftswissenschaften aus dem Tschechischen ins Deutsche.
Osnova
  • Die inhaltliche Gestaltung liegt bei den einzelnen Lehrpersonen.
Literatura
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik :ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001. 654 s. ISBN 3-468-49493-9. info
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Leitfaden der deutschen Grammatik. 8. Auflage. Leipzig: Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, 1998. 287 stran. ISBN 3324000475. info
  • KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 260 s. ISBN 8085787148. info
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 15. Auflage. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1993. 736 stran. ISBN 3324001188. info
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht [Helbig, 1984]. 8., neubearbeitete Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1984. 737 s. info
Výukové metody
Wöchentliche Seminarsitzungen mit Übungen und Hausaufgaben. Deshalb ist regelmäßige Anwesenheit Pflicht.
Metody hodnocení
jazyková cvičení u lektorů - rodilých mluvčích a českých vyučujících;
Výuka je zakončena zkouškou, jež má čtyři dílčí hodnocení: prezentace u lektorů a esej, gramaticko-lexikální test z učebnice Sicher! a překlad do němčiny s online zdroji.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJI_13