EN

FF:PG12A23 Pedagogické teorie - Informace o předmětu

PG12A23 Pedagogické teorie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C33
Předpoklady
PB11PA3 Obecná pedagogika || PGK11A12 Obecná pedagogika || PG11A12 Obecná pedagogika
Předpokladem je zkouška z Obecné pedagogiky v podzimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 44/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Disciplína navazuje na Obecnou pedagogiku a zaměřuje pozornost studentů na vybrané teorie vztahující se k výchově a vzdělávání. Jde mimo jiné o teorie akademické, kognitivně psychologické, personalistické, sociální, sociokognitivní, spiritualistické, technologické a další.
Cílem předmětu je získání znalostí pedagogických teorií, porozumění těmto teoriím a schopnosti kriticky posoudit jednotlivé pedagogické teorie.
Osnova
 • 1. Spiritualistické teorie (Steiner, waldorfská škola, Maslow, Leonard, Fergusonová)
 • 2. Personalistické teorie (Nové školy, Reddie, Neill)
 • 3. Kognitivně psychologické teorie (Piaget, Kohlberg, von Glasersfeld, Bruner)
 • 4. Sociokognitivní teorie (Vygotskij, Bandura)
 • 5. Sociální teorie (Freire, Giroux, Shor, McLaren)
 • 6. Akademické teorie (akontabilita)
 • 7. Technologické teorie (ICT, McLuhan, Baudrillard, e-learning)
 • 8. Neoliberalismus (Štech)
 • 9. Antipedagogika
Literatura
  povinná literatura
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  doporučená literatura
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič a Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  neurčeno
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • MCLAREN, Peter. Schooling as a ritual performance : toward a political economy of educational symbols and gestures. 3rd ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999. lxxiii, 35. ISBN 0847691969. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology :theory into practice. 3-rd edit. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, 1991. i-xix, 594. ISBN 0-13-236993-1. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009. 175 s. ISBN 9788089055982. info
 • PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 8024610086. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy : izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 165 s. ISBN 8021010975. info
Výukové metody
Forma: 1 hodina přednáška + 1 hodina seminář.
Metody hodnocení
Podmínky pro úspěšné uzavření kurzu: písemná zkouška.
Informace učitele
Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 8071782165.
Curren, Randall (ed.). A Companion to the Philosophy of Education. Oxford: Blackwell, 2006. 638 s. ISBN 1-4051-4051-8.
Kaščák, Ondrej. Poznávanie a učenie sa v teórii radikálneho konštruktivizmu. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 5, s. 418-430. ISSN 1335-1982.
Lassahn, Rudolf. Úvod do pedagogiky. Bratislava: 178 s. Slovenské pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-08-01827-5.
Pelikán, Jaroslav. Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem [online]. Zpravodaj ÚVT MU , 1998, roč. 9, č. 2. s. 9-13. [cit. 2007-04-11] Dostupné z .
Pol, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.
Prokop, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století . Praha: Karolinum, 2005. 290 s. ISBN 80-246-1008-6.
Reynolds, William M., Miller, Gloria E. (eds.). Handbook of Psychology. Volume 7. Educational Psychology. New Jersey: John Wiley and Sons, 2003. 664 s. ISBN 0-471-38320-1.
Slavin, Robert E. Educational Psychology. Theory and Practice. Eight edition. Boston: Pearson, 2006. 610 s. ISBN 0-205-45531-X.
Štech, Stanislav. Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 2007, 4, roč. LVII, s. 326-337. ISSN 0031-3815.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s.
Vygotskij, Lev Semjonovič. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. 136 s. ISBN 80-7178-943-7.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PG12A23