POIIA107 Jazykový seminář VI

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G12
Předpoklady
Jazykový seminář V.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je prohloubení již získaných znalostí o jazyku a lexiku, jak v psané tak v mluvené podobě. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B2-C1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: C2
Osnova
  • V semináři jsou prohlubovány základní znalosti získané v průběhu Jazykového semináře I až V. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Je očekávána aktivní účast studenta a průběžná domácí příprava. Espera-se do estudante uma preparacao contínua e a participacao activa nas aulas que decorrem em forma de debate . O manual adoptado e as temáticas abordadas sao complementadas por textos secundários actuais e folhas de trabalho.
Literatura
  • Mira Mateus, Maria Helena: Gramática de Língua Portuguesa, Editora Caminho, Lisboa, 20003
  • Recolha de textos actuais da imprensa portuguesa- Público, Jornal de Letras, Expresso, Visão e Grande Reportagem
  • Recolha de textos actuais da imprensa portuguesa
  • Andrade Peres, João: Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Editora Caminho- Série Linguística, Lisboa 1995
  • A. Tavares, Hermínia Malcata:Actualidades em Portugues, Lidel 2002
  • Néry-Plch, Španková, Burianová: Portugalština pro pokročilé, AP 2006
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Na každé probírané téma je zadáno vypracování eseje.
Metody hodnocení
Je vyžadována pravidelná příprava na hodiny; předmět je zakončen zkouškou.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/POIIA107