PV1B106 Historická statistika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B1.41
Předpoklady
! PV1A11 Historická statistika
Schopnost samostatné práce s prameny a odbornou literaturou, základní znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními statistickými pojmy, vývojem statistického bádání, kvantitativními metodami v historickém výzkumu, etapami a technikou historicko-statistické práce, popisem jednorozměrných statistických souborů, problematikou středních hodnot, dále mírou variace, indexy, časovými řadami a způsoby jejich vyrovnávání. Základní informace budou poskytnuty také k práci s vícerozměrnými statistickými soubory. Uvedená témata budou studentům objasněna na příkladu statistické analýzy pramenů hromadné povahy z různých časových období od středověku až po 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kursu schopen využít základní statistické postupy při analýze pramenů od středověku do 19. století.
Osnova
 • 1.Úvod, pojmy, postupy
 • 2.Středověk: Městské berní a účetní prameny
 • 3.Středověk: Urbáře a vrchnostenské účty
 • 4.Středověk: Možnosti zpracování „sériových“ pramenů (testamenty ad.)
 • 5.Vývoj statistiky v raném novověku a přehled základních pramenů
 • 6.Možnosti zpracování pramenů vrchnostenské správy z protostatistického období (pozemkové knihy)
 • 7.Možnosti zpracování pramenů zemské správy z protostatistického období (katastry)
 • 8.Práce se statistickými prameny 19. století
 • 9.Práce se statistickými prameny 20. století
Literatura
  povinná literatura
 • Kvantitativní metody a historická statistika. In: Hroch, Miroslav a kolektiv: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985, s. 215-222.
 • HAVRÁNEK, Jan a Josef PETRÁŇ. Základy statistické metody pro historiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
  doporučená literatura
 • Stuchlý, Jaroslav: Statistika I. Cvičení ze statistických metod pro managery. Praha 1999, s. 30-50.
 • Bělina, Pavel: K počátkům statistiky v českých zemích. Československý časopis historický 25, 1977, č. 1, str. 63-86.
 • MORAVOVÁ, Jiřina. Základy sociální statistiky. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 211 s. ISBN 8070793708. info
Výukové metody
Studenti pracují v semináři s prameny a na základě instrukcí a pod vedením přednášejícího samostatně analyzují vybrané prameny a seznamují se s jejich výpovědními možnostmi a limity.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, které zahrnuje vypracování seminární práce a úspěšné zvládnutí závěrečného testu zaměřeného na znalost hlavních pojmů a (proto)statistických pramenů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je od r. 2017 vypisován 1x za 2 roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1B106