PVD12 Textová příprava disertace 2

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
PVD10 Textová příprava 1 || PVDTP1 Textová příprava I
Absolvovaná Textová příprava disertace 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač odevzdá minimálně jednu cele zpracovanou kapitolu své disertační práce, a to včetně poznámkového aparátu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student prohloubí své schopnosti samostatně zpracovat ucelený, argumentačně promyšlený odborný text vybavený všemi atributy vědeckého textu.
Osnova
  • Student v konzultaci se školitelem zpracuje a odevzdá jednu kompletní kapitolu své disertační práce, a to včetně poznámkového aparátu.
Literatura
  • Odborná literatura vyplývá z obsahu odevzdané kapitoly disertační práce.
  • The literature follows from the content of the submitted chapter of the dissertation.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předložení zpracované části disertační práce.
Informace učitele
Předmět je možné v případě splnění předpokladů zapisovat opakovaně; přijatá textová příprava nesmí být totožná s textem uznaným v rámci předmětu Odborná publikace 1,2,3 nebo Textová příprava disertace 1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD12